Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σας ευχαριστούμε που λαμβάνετε μέρος στη δημόσια έρευνα της ΕΥΔΑΠ σχετικά με τις ανάγκες μη πόσιμου νερού στον Δήμο Χαλανδρίου

Η έρευνα διαρκεί περίπου 6‘

Απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους του Δήμου Χαλανδρίου.

 

Η έρευνα πραγματοποιείται από την ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CULTURAL H.ID.RA.N.T., που πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις» (Urban Innovative Actions) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα στοιχεία που σας ζητούνται είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της θέσης του ακινήτου σε σχέση με τη χάραξη του δικτύου

Οι απαντήσεις σας και τα στοιχεία που θα μας δώσετε:

  • θα σας δώσουν τη δυνατότητα να γίνετε, εάν το επιθυμείτε, υποψήφιοι καταναλωτές του μη πόσιμου νερού από το Αδριάνειο Υδραγωγείο 

Α) είτε συνδεόμενοι με το υπό κατασκευή δίκτυο

Β) είτε με τη δήλωση ενδιαφέροντος προς το Δήμο για τη χρήση νερού μέσω υδροφόρων  

Στην περίπτωση που με βάση τον σχεδιασμό του δικτύου προκύψει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες σας με μη πόσιμο νερό, η ΕΥΔΑΠ θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

Αξιοποιώντας το μη πόσιμο νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου σε δραστηριότητες στις οποίες, σήμερα, σπαταλάμε άσκοπα πόσιμο νερό όπως για το πότισμα πάρκων και μεγάλων κήπων, το πλύσιμο δρόμων και αυλών, ο καθαρισμός εξωτερικών χώρων καθώς και για πιθανή επαγγελματική χρήση ή πυρόσβεση:

  • προστατεύουμε το περιβάλλον
  • συμβάλλουμε στην ορθολογική διαχείριση του νερού,
  • βελτιώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα


Μάθετε περισσότερα για την συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο CULTURAL H.ID.RA.N.T. 

Επισκεφτείτε το www.culturalhidrant.eu για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. θέτει ως βασική της προτεραιότητα την ενημέρωση του υδρευόμενου πελάτη της για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε τα αναγκαία για εμάς προσωπικά δεδομένα σας, όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, Τ.Κ και τεχνικά στοιχεία δηλαδή ΑΜ παροχής και αριθμό μετρητή στο πλαίσιο και μόνο του ως άνω σκοπού. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα επικοινωνήσει μαζί σας στην περίπτωση που από τον σχεδιασμό προκύψει η δυνατότητα να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες σας με μη πόσιμο νερό. Τα δεδομένα σας συλλέγονται και θα επεξεργασθούν από την  Υπηρεσία Νέων Δραστηριοτήτων και Διεθνών σχέσεων. Διατηρούνται  για την διεκπεραίωσή τους και θα τηρηθούν έως την εκπλήρωση της ως άνω έρευνας και διεξαγωγής αποτελεσμάτων με σκοπό την μετέπειτα επικοινωνία μαζί σας για τις ειδικότερες διαδικασίες που θα επακολουθήσουν ως προς την χορήγηση μη πόσιμου νερού. Διάστημα διατήρησης 24 μήνες. Η επεξεργασία των δεδομένων σας από την ΕΥΔΑΠ, για τον συγκεκριμένο σκοπό έρευνας, βασίζεται στην συγκατάθεση σας. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβασθούν σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Σας παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας στην Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες από την έρευνα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της ανίχνευσης αναγκών μη πόσιμου νερού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UIA Cultural H.ID.RA.N.T.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Left image banner
Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας