Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια από τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις. Η Ε.Ε. επιδιώκει μέχρι το 2050 να έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80 – 95 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα από τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με την ενίσχυση των διαδικασιών μετρήσεων, ελέγχου και μείωσης των εκπομπών των αεριών του θερμοκηπίου.

 

Μέτρηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Η ΕΥΔΑΠ, με αίσθηση της εταιρικής ευθύνης, καταγράφει, από το 2019, τις εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου.Η αξιοπιστία των μετρήσεων πιστοποιείται μέσω εξωτερικής διασφάλισης.Η Εταιρεία λειτουργεί με περιβαλλοντική υπευθυνότητα στοχεύοντας στη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. 

Ετήσιες εκπομπές

SCOPEI:  άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου                         113.185,69 tCO2e

Ένταση  SCOPEI:  313,739 tCO2e

 

SCOPEII:  έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου                      102.494,6  tCO2e

Ένταση SCOPEII :    284,104  tCO2e

 

SCOPEI:   άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου         11.713,62   tCO2e

Ένταση SCOPEIIΙ:    32,469  tCO2e

Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής μέσω των παρακάτω δράσεων:

 

 1. Διαμόρφωση της Στρατηγικής για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
 2. Εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 3. Εκτίμηση, στις νέες μελέτες, της εκπομπής των αερίων ρύπων που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή (φαινόμενο θερμοκηπίου).
 4. Επιλογή υλικών και μηχανημάτων με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές
 5. Μελέτες για την προστασία των νέων υποδομών από ακραία φαινόμενα, όπως πλημμύρες, απόρροια της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, για αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
 6. Ηλεκτροκίνητα οχήματα – Σταδιακή αντικατάσταση μέρους του στόλου της ΕΥΔΑΠ με ηλεκτρικά οχήματα
 7. Πλάνο μετάβασης σε low carbon emissionσυστήματα
 8. ΑΠΕ : Φ/Β Σταθμοί και Υδροηλεκτρικά σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ
 9. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων. 
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Με δεδομένο ότι η ενέργεια επιδρά τόσο στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης υπηρεσιών, όσο και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η ΕΥΔΑΠ έχει εντάξει την εξοικονόμηση ενέργειας στους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής της. Η Εταιρεία καταγράφει, αξιολογεί και αναπροσαρμόζει συνεχώς τις διαδικασίες της και παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις και τις καλές πρακτικές.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η ΕΥΔΑΠ έχει αναπτύξει:

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΣ) εγκατεστημένα στα υδραγωγεία της και στο ΚΕΛ Ψυττάλειας 
 • Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το βιοαέριο που παράγεται από την επεξεργασία της ιλύος στις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων 
 • Φωτοβολταϊκό σταθμό στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Αχαρνών

Κυκλική Οικονομία
 • Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
 • Εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή της σε ηλεκτρική με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.
 • Επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
 • Αναβάθμιση διαδικασιών στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού για μείωση της κατανάλωσης νερού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του.
 • Συλλογή της παραγόμενης ιλύος κατά την επεξεργασία του αδιύλιστου νερού στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, για περαιτέρω αξιοποίηση ως βελτιωτικό εδάφους για διάφορες καλλιέργειες, την τσιμεντοβιομηχανία και την κεραμοποιία
 • Ξήρανση αφυδατωμένης ιλύος η οποία παράγεται κατά την επεξεργασία των λυμάτων και πλήρης αξιοποίησή της θερμικά από την τσιμεντοβιομηχανία, ως εναλλακτικό καύσιμο
 • Επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού με απευθείας άντληση από το δίκτυο αποχέτευσης (Sewer Mining)
 • Ανακύκλωση χαρτιού
 • Ανακύκλωση μπαταριών

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας