Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥΔΑΠ αποτελεί τον βασικό άξονα κάθε σχεδιαζόμενης στρατηγικής και τον κινητήριο μοχλό για την αναπτυξιακή της πορεία. Η Εταιρεία μεριμνά συστηματικά για την ασφάλεια του Προσωπικού, επιδιώκει τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου του και τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του, εφαρμόζοντας νέες τεχνικές διαχείρισης και ανάπτυξης του. Για αυτόν το λόγο  παρέχει:

  • Οργανωμένα Προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας του Προσωπικού. Εφαρμόζεται πρόγραμμα ομαδικής  ασφαλιστικής κάλυψης ζωής και υγείας, στο πλαίσιο της μέριμνας για την υγεία του Προσωπικού μέσω του οποίου παρέχονται ασφαλιστικές καλύψεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Το πρόγραμμα παρέχει ασφάλιση ζωής και ατυχήματος, κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης και πρόσθετη κάλυψη υπηρεσιών περίθαλψης πέραν εκείνων του Ταμείου Ασφαλίσεως  Ασθενείας Προσωπικού.
  • Οικονομική στήριξη της οικογενειακής ζωής. Έχουν καθιερωθεί ειδικές παροχές για την ενίσχυση των οικογενειών του προσωπικού, όπως χορήγηση δώρου γάμου, κάλυψη δαπανών για βρεφονηπιακούς σταθμούς και οικονομική ενίσχυση για την εκμάθηση ξένης γλώσσας και για κατασκηνωτικά προγράμματα για τα παιδιά των εργαζομένων. 
  • Ασφαλείς συνθήκες εργασίας και συστηματική ενημέρωση  των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας:  Δήλωση Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
  • Προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ευκαιρίες  για δια βίου  εκπαίδευση  στους εργαζομένους με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και οικονομική υποστήριξη για εκπαίδευση του προσωπικού σε εκπαιδευτικά κέντρα ή ιδρύματα εκτός ΕΥΔΑΠ.
  • Δώρα και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων.
  • Οικονομική υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου των Εργαζομένων.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας