Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αναμφισβήτητα, το ανθρώπινο δυναμικό  και η δυνατότητα προσωπικής του εξέλιξης αποτελεί τον πυλώνα κάθε σχεδιαζόμενης στρατηγικής πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥΔΑΠ, δίνοντας έμφαση στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, θέτει συστηματικά σε λειτουργία διαδικασίες αξιοποίησης του μέσω της εκπαίδευσης και της καλλιέργειας των δεξιοτήτων του.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στοχευόμενες ενέργειες για παροχή εξειδικευμένης  γνώσης στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τον καθορισμό  γνωστικών πεδίων ανά κατηγορία εργαζομένων και τη συγγραφή  εκπαιδευτικών βοηθημάτων. 

H καινοτομία της εκπαίδευσης προσωπικού στην ΕΥΔΑΠ συμπληρώνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων από εξειδικευμένα στελέχη, συμβάλλοντας την επιμόρφωσή τους για μια παραγωγική  επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν ανάγκες που καθορίζονται με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, όπως ενίσχυση των δεξιοτήτων και προσωπική ανάπτυξη, βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των Στελεχών,  ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τεχνικών εξυπηρέτησης πελατείας, εφαρμογές πληροφορικής κ.α. Μέσω αυτών των προγραμμάτων ενισχύεται η αξία του ανθρώπινου δυναμικού, δίδονται ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών και διευρύνονται οι ορίζοντες του.

Αναφορικά με τη στρατηγική εξωστρέφειας και ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, στόχος είναι η παροχή τεχνογνωσίας σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Ελλάδα, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε φορείς και οργανισμούς  που στερούνται εμπειρίας και γνώσης στη διαχείριση υδάτινων πόρων και λυμάτων, καθώς και η συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η συνεχής πρόοδος και ανάπτυξη της Εταιρείας και η δημιουργία προοπτικών ευημερίας για το κοινωνικό σύνολο. Γι’ αυτό κάθε δράση και πρωτοβουλία  υλοποιείται πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας