Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

WaterEurope

Από το 2021, η ΕΥΔΑΠ είναι ένα από τα 41 νέα μέλη που προσέλκυσε το Water Europe. Το δίκτυο WaterEurope δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ) το 2004 ως Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα (ETP) για το νερό. Η φιλοδοξία του είναι να εκπροσωπήσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του νερού και να επιτύχει μια έξυπνη Ευρωπαϊκή Κοινωνία γύρω από το νερό.

Η WE είναι μια πολυμερής ένωση με περισσότερα από 250 μέλη που αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ποικιλομορφία του καινοτόμου υδάτινου οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης την βιομηχανίας της έρευνας, των παροχών υδάτινων υπηρεσιών, των προμηθευτών τεχνολογίας και των δημόσιων αρχών.

Οι στόχοι του WaterEuropeπεριλαμβάνουν:

  • Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας στον τομέα των υδάτων και στους τομείς χρήσης νερού στην ΕΕ και πέρα από αυτήν
  • Eνίσχυση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα νερού και τομέων που χρησιμοποιούν νερό
  • Να συμβάλλουν στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας

Οι δραστηριότητές οργανώνονται στα ακόλουθα προγράμματα, καθένα από τα οποία υποστηρίζεται από μια ειδική ετήσια εκδήλωση:

  • WaterEuropeAdvocacyProgram- έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση της αξίας του νερού για την κοινωνία και την οικονομία μας, διασφαλίζοντας ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλοι οι κατάλληλοι οικονομικοί, ρυθμιστικοί, κυβερνητικοί και ενημερωτικοί οδηγοί και υποστηρίζοντας τη σωστή συμπερίληψη των θεμάτων που σχετίζονται με το νερό στο ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα
  • WaterEuropeCollaborationProgram- Επιτρέπει στα μέλη να δικτυωθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες και να συνεργαστούν κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του νερού για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέες λύσεις και να διαμορφώσουν επιτυχημένες κοινοπραξίες έργων
  • WaterEuropeMarketProgram- δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να φέρουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και καινοτόμες λύσεις στην αγορά στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν
  • WaterEuropeCommunicationPillar- υποστηρίζει την προβολή και το μάρκετινγκ όλων των άλλων δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες επικοινωνίας, διάδοσης και δικτύωσης για κοινοπραξίες έργων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος του WaterEurope
  • WaterEuropeMembershipPillar- αποτελείται από δραστηριότητες που παρέχουν υπηρεσίες και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα μέλη τους, με στόχο την εδραίωση και επέκταση της βάσης μελών του WaterEurope

 

AquaPublicEuropea- Το κοινό μας όραμα για το νερό 

Τα μέλη της Aqua Publica Europea (APE), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Διαχειριστών Υδάτων, εξυπηρετούν πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες, και είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις. Μέσα από το Μανιφέστο για το Νερό, η Aqua Publica Europea καλεί όλες τις Αρχές, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να θέσουν το νερό ως προτεραιότητα και να συμμετέχουν σε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική του πορεία.

Η καθημερινή μας αποστολή ως πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και μέλος της Aqua Publica Europea, είναι να προσφέρουμε άριστης ποιότητας πόσιμο νερό και να επεξεργαζόμαστε τα αστικά λύματα.

Για το λόγο αυτό, αντιμετωπίζουμε άμεσα αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ως δημόσιες επιχειρήσεις λογοδοτούμε στους πολίτες και σε εκλεγμένους λειτουργούς, και επιδιώκουμε αποτελεσματικές λύσεις με γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον, και επιλέγουμε να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές μας με τους ομόλογους μας στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της Aqua Publica Europea.

Το 2021,η ΕΥΔΑΠ συμμετείχε στη συζήτηση και στην ανταλλαγή απόψεων των καθ΄ ύλη εμπειρογνωμόνων για την υπό εξέλιξη αναθεώρηση της Οδηγίας 91/271 ΕΚ της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Οι απόψεις και οι εμπειρίες θεωρούνται εξαιρετικά πολύτιμες για την APE, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Όπως συζητήθηκε και αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προετοιμάστηκε μια απάντηση στη δημόσια διαβούλευση (public consultation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα συνοδευτικό έγγραφο που επισήμανε τις κύριες προτεραιότητες που εξήχθησαν από τη συνάντηση. Επίσης, όπως εξηγήθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζήτησε συγκεκριμένα δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα μέτρα που προτάθηκαν, προκειμένου να κατανοήσουν το κόστος που συνεπάγεται ή τη σκοπιμότητα αυτών των μέτρων. 

 

GlobalWaterOperatorsPartnership

Η Global Water Operators’ Partnership Alliance (GWOPA), αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο φορέων διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων στον κόσμο, που αριθμεί πάνω από 500 μέλη και λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-ΗΑΒΙΤΑΤ). 

Από την ίδρυση του φορέα, η ΕΥΔΑΠ παραμένει ενεργό μέλος του δικτύου GWOPA και συμμετείχε στη Διεθνή Συντονιστική Επιτροπή, που απαρτίζεται αποκλειστικά από εκλεγμένα μέλη, με στόχο τη στρατηγική καθοδήγηση του δικτύου. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Επιτροπή, η οποία ολοκληρώθηκε  τον Οκτώβριο του 2021, συνέβαλλε στην ανάπτυξη ενός καινούριου χρηματοδοτικού εργαλείου για φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη δημιουργία του επίσημου εγχειριδίου με τίτλο"National Water Operators’ Partnership: Short Term exchanges between Greek Operators” με τις καλές πρακτικές του δικτύου που μπορούν να εφαρμοστούν σε μη ανεπτυγμένες χώρες και τοπικές κοινότητες.

EBC

Το EBC (European Benchmarking Cooperation) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (foundation) που οργανώνει τη συγκριτική αξιολόγηση 50 εταιρειών νερού στην Ευρώπη, με συμμετοχές και από ΗΠΑ και Σιγκαπούρη. Από το 2015, η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε συνεργασία της με την European Benchmarking Cooperation, παρέχοντας τεχνικοοικονομικά στοιχεία και συμμετέχοντας στη διαδικασία αξιολόγησης.

 

International Water Association-IWA

Ο Διεθνής Οργανισμός Ύδατος (IWA) είναι το κορυφαίο δίκτυο και παγκόσμιος κόμβος γνώσης για όλους τους επαγγελματίες του νερού. Συνδέει επαγγελματίες του νερού σε περισσότερες από 130 χώρες για να βρουν λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις του νερού ως μέρος μιας ευρύτερης ατζέντας βιωσιμότητας. Ο Οργανισμός IWA προωθεί επίσης και υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές, μέσω διεθνών πλαισίων και προτύπων. 

 Η ιδιότητα μέλους συγκεντρώνει τα καλύτερα επιστημονικά μυαλά και ειδικούς του κλάδου και προσφέρει λύσεις παγκόσμιας κλάσης, στα πιο πιεστικά προβλήματα διαχείρισης του νερού. Ο οργανισμός IWA παρέχει στα μέλη του μοναδικές ευκαιρίες για να τοποθετηθούν σε βασικούς παράγοντες στον παγκόσμιο τομέα του νερού. Με την ένταξή μιας εταιρείας, ως μέλος,  στον Οργανισμό  IWA, έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνατότητες της και του προσωπικού της. 

 

WaterReuseEurope

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός επαναχρησιμοποίησης νερού -WaterReuseEurope- είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που υποστηρίζει, βοηθά και εκπροσωπεί τα μέλη της, ενώ παράλληλα προωθεί τον τομέα της επαναχρησιμοποίησης του νερού, ως αποτελεσματική επιλογή για βιώσιμη και ανθεκτική διαχείριση του νερού. Η αποστολή  του οργανισμού είναι να παρέχει μια συλλογική ταυτότητα, στον ευρωπαϊκό χώρο, στον τομέα της  επαναχρησιμοποίησης του νερού και να την προωθεί με καινοτόμο και δυναμικό τρόπο στη βιομηχανία. Τα μέλη του  είναι εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί από όλη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης του νερού. 

 

 Στόχοι του οργανισμού είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του τομέα της επαναχρησιμοποίησης του νερού μέσω: 

• Ευαισθητοποίησης του κοινού και κατανόηση των πρακτικών επαναχρησιμοποίησης του νερού. 

• Διευκόλυνσης της ανταλλαγής γνώσεων, καλών πρακτικών, τεχνικών, έρευνας και εμπειριών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση του νερού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην επαναχρησιμοποίηση του νερού. 

• Προώθησης ευρωπαϊκών προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στην επαναχρησιμοποίηση του νερού σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. 

• Υποστήριξης των ευρωπαϊκών εταιρειών, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις προσπάθειές τους να εμπορευματοποιήσουν ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις επαναχρησιμοποίησης νερού. 

• Προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας για την επαναχρησιμοποίηση του νερού. 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας