ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται μέσα από ένα ευρύ σύστημα αξιών που διαχέονται και στηρίζουν τις δράσεις και τη στρατηγική της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥΔΑΠ με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ατόμων,  την ανάπτυξη και ευημερία του κοινωνικού συνόλου υποστηρίζει  την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά, αλλά  και την προαγωγή του πολιτισμού.

Κοινωνική Πολιτική

  • Παροχή ειδικών τιμολογίων χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικία, νοσοκομεία, καθώς και ρύθμιση ευνοϊκών  διακανονισμών για την αποπληρωμή υπέρογκων λογαριασμών.
  • Συστηματική στήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων, φιλανθρωπικών και ιατρικών οργανώσεων και υπηρεσιών υγείας και παιδείας με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση.
  • Παροχή τεχνογνωσίας σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

Πολιτισμός

  • Μέριμνα  για τη διάσωση κι αναπαραγωγή κινηματογραφικού υλικού από τα αρχεία της ULEN και τη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ, στο οποίο απεικονίζονται οι εργασίες κατασκευής του φράγματος του Μαραθώνα και άλλων συναφών εργασιών κατά τη τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
  • Λειτουργία του μικρού μουσείου στο Φράγμα Μαραθώνα που έχει  εκθέματα από την κατασκευή του Φράγματος το 1925.
  • Σχεδιασμός για την ανάδειξη του ανεκτίμητης ιστορικής αξίας αρχειακού και φωτογραφικού υλικού που διαθέτει η Εταιρεία μέσα από την οργάνωση και λειτουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης που θα είναι ανοικτό στο κοινό.
  • Οικονομική στήριξη προγραμμάτων υποτροφιών και του επιστημονικού έργου  συνεδρίων  που καλύπτουν όλες τις επιστήμες.