ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εξερεύνησε την πορεία της ΕΥΔΑΠ προς το σήμερα, μέσα από το φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει τα έργα κατασκευής του σύγχρονου υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας (1925-1931), φτάνοντας στο σήμερα μέσα από το φωτογραφικό υλικό των σύγχρονων εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ.