ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Στα αντικείμενα του Ιστορικού Αρχείου της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνονται εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του Φράγματος του Μαραθώνα καθώς και των λοιπών συμπληρωματικών έργων που πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή του νέου υδροδοτικού συστήματος Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα εκτίθενται στο Μουσείο Μαραθώνα της ΕΥΔΑΠ.

Επιπλέον, στα αντικείμενα του Ιστορικού Αρχείου της περιλαμβάνονται διάφορα άλλα αντικείμενα με παλαιότητα και ιστορική σημασία που αποτυπώνουν την πολυετή ιστορία της Εταιρείας.