ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οι εκδόσεις της ΕΥΔΑΠ αποτελούν επίσης μέρος του Δικτύου Πολιτισμού της ΕΥΔΑΠ, καθώς αποτελούν δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

Μπορείς να έχεις πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή των Λευκωμάτων «Ένας Αιώνας Βιώσιμης Ανάπτυξης»,  «Υδάτινη Ιστοριογραφία: Χρονικό της διαχείρισης του νερού στην αττική γη» και «Ο Κύκλος του Νερού στην Αττική Γη».