ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οι εκδόσεις της ΕΥΔΑΠ αποτελούν επίσης μέρος του Δικτύου Πολιτισμού της ΕΥΔΑΠ, καθώς αποτελούν δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

Μπορείς να έχεις πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του Λευκώματος «Ο Κύκλος του Νερού στην Αττική Γη» και του Βιβλίου, Υδάτινη Ιστοριογραφία: Χρονικό της διαχείρισης του νερού στην αττική γη».