ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΗΓΗ»

Το περιοδικό «ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» της ΕΥΔΑΠ σε τριμηνιαία βάση, ανελλιπώς από το 1995. Ασχολείται με θέματα υπηρεσιακών δραστηριοτήτων, εργασιακών σχέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων των εργαζομένων και με γενικότερα θέματα κοινωνικού προβληματισμού.

 

Σελ. 1 από 6