ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1983 από εργαζόμενους της Εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστικά και τα μέλη του. Δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού, αναδεικνύοντας κάθε είδος καλλιτεχνικής έκφρασης που προάγει την ποιότητα και αποτελεί πηγή ψυχαγωγίας, γνώσης, αλλά και δημιουργικού προβληματισμού. Επιπλέον, ο Σύλλογος λειτουργεί σαν γέφυρα επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των μελών του, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες μέσω οικονομικών ενισχύσεων.

Η διαχείριση των επιμέρους δραστηριοτήτων γίνεται από τις παρακάτω επιτροπές του Συλλόγου:

  • Επιτροπή Γραμμάτων και Τεχνών (θεατρική ομάδα, χορευτικά τμήματα, θεατρικό εργαστήρι, επιμέλεια παραγωγής και προβολής εικαστικών δρώμενων).
  • Επιτροπή Κινηματογράφου (διαχείριση του θερινού κινηματογράφου Δεξαμενή).
  • Επιτροπή Αιμοδοσίας (οργάνωση αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στα κτήρια της Εταιρείας, Τράπεζα Αίματος με δυνατότητα διάθεσης μονάδων αίματος στους υπαλλήλους της Εταιρείας).
  • Επιτροπή Εκδρομών (οργάνωση εκδρομών, δωρεάν εκδρομές και επιδότηση τιμής για τα μέλη του).
  • Επιτροπή Αθλητισμού (ορειβατικό τμήμα, ομάδα ποδοσφαίρου).
  • Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων (υποστήριξη και προβολή του έργου του Συλλόγου).