Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία της Ελλάδας στην διαχείριση του κύκλου του νερού, σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας, υλοποιεί Πρόγραμμα Χορηγιών με στόχο μεταξύ άλλων, την προώθηση των αξιών της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθιστώντας την ΕΥΔΑΠ σημαντικό υποστηρικτή δράσεων που συνεισφέρουν στην ελληνική κοινωνία, σε κάθε επίπεδο.

Το 2020, η ΕΥΔΑΠ θεσμοθέτησε Πολιτική Χορηγιών με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασφάλιση του εναρμονισμού των χορηγιών με τους εταιρικούς στρατηγικούς στόχους.

Η υποβολή των αιτημάτων χορηγίας μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποβάλλοντας την Ηλεκτρονική Αίτηση Χορηγιών.

Οι χορηγικές προτάσεις  αξιολογούνται από την Επιτροπή Χορηγιών της ΕΥΔΑΠ, βάσει των κριτήριων της Πολιτικής Χορηγιών, με σκοπό την ενίσχυση δράσεων με αυξημένη κοινωνική αξία και σε εναρμόνιση με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται μετά την αρχικά θετική αξιολόγηση του αιτήματος χορηγίας.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας