Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία με κεφαλαία. Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Στοιχεία φορέα
Συμπληρώνετε την επίσημη επωνυμία, το νομικό καθεστώς του φορέα κι όλα τα στοιχεία (π.χ. σωματείο, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ΜΚΟ, φιλανθρωπικό ίδρυμα κλπ.), όπως αυτά αναγράφονται στο καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του φορέα.
   
Φορολογικά στοιχεία

Δραστηριότητα
Περιγραφή αιτήματος
Περιγράψτε το αίτημα και τον στόχο που θέλετε να επιτύχετε με την αιτούμενη χορηγία. Σε περίπτωση εκδήλωσης, αναφέρετε την εκτιμώμενη συμμετοχή του κοινού κι αν αυτή θα είναι ελεύθερη ή με εισιτήριο. Παρακαλούμε, η περιγραφή σας να μην ξεπερνά τους 400 χαρακτήρες.
   
Συνολική διάρκεια υλοποίησης της δράσης

   

Οικονομικά στοιχεία


Ιστορικό, εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα
Αναφέρετε σύντομα την προηγούμενη εμπειρία σας στην υλοποίηση παρόμοιων δράσεων, την τεχνογνωσία που κατέχετε, καθώς και τους χορηγούς ή τους φορείς που έχουν στηρίξει προηγούμενες δράσεις σας (σύνολο χαρακτήρων 400).
   
Ιστορικό και τεχνογνωσία του φορέα:
Αντισταθμιστικά οφέλη για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Σημειώστε ό,τι ισχύει αναφορικά με την προβολή ή άλλα ανταποδοτικά οφέλη για την ΕΥΔΑΠ.
   
Έντυπα μέσα:
Ηλεκτρονικά μέσα:
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Άλλο:
   
Συνολικό κόστος πλάνου επικοινωνίας:
Παρακαλούμε, αν υπάρχει προγραμματισμός διαφημίσεων στα ΜΜΕ (Media Plan), να επισυναφθεί.


Ανώτατο μέγεθος αρχείου 12 MΒ


    
Στοιχεία φορέα
Συμπληρώνετε το όνομα του/της υπευθύνου του φορέα σας με τον οποίο/οποία θα επικοινωνεί η ΕΥΔΑΠ ΑΕ
   
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τίτλος θέσης:
Τηλέφωνο:
E-mail:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιφράφονται στην Πολιτική Χορηγιών, θα σας ζητηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χορηγίας.

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ («Εταιρεία»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του υπεύθυνου επικοινωνίας/διαχειριστή χορηγίας, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας νομίμως, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και της διαδικασίας που ορίζεται στην Πολιτική Χορηγιών που έχει θεσπίσει η Εταιρεία και έχει εγκριθεί από το ΔΣ της με την 20680/22.7.2020 απόφαση ΔΣ, και εν γένει στο πλαίσιο αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής του φορέα στο πρόγραμμα ανταποδοτικών χορηγιών- οικονομικών ενισχύσεων, αποκλειστικά με σκοπό την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης και περαιτέρω επικοινωνίας ως προς την ενημέρωση του φορέα για την αξιολόγηση της αίτησης, έγκρισης και εν γένει επικοινωνίας στο πλαίσιο εγκεκριμένης χορηγίας. Τα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται νομοθετικά ή που απαιτείται για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (δικαστικές διενέξεις) ή την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
   
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.  Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης της Ιστοθέσης και την Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  
   

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας