ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε παλαιότερες προκηρύξεις που είχαν καταχωρηθεί στην Ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ. Ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης που δίνετε θα εμφανιστούν σε λίστα όλες οι αντίστοιχες προκηρύξεις με τον κωδικό διαγωνισμού και την ημερομηνία ανακοίνωσης.