Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024

Αθήνα,   27.05.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, εγκρίθηκε η απασχόληση ογδόντα (80) φοιτητών/τριών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών (διαφόρων κατευθύνσεων) από τα Δημόσια ΑΕΙ, εκ των οποίων σαράντα (40) τέκνα εργαζομένων στην Εταιρεία, για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2024, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Η απασχόληση θα είναι στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στην στις περιοχές ευθύνης της εντός Αττικής, Βοιωτίας και Φωκίδας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr), από 28-05-2024 έως και 03-06-2024 και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες κατά τα προηγούμενα έτη.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών, υπερβαίνει τον ως άνω ορισθέντα αριθμό, η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας «Σταγονούλης», Ωρωπού 156 Γαλάτσι, την Πέμπτη 06-06-2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Ο κατάλογος των κληρωθέντων θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία Εργασιακών Σχέσεων για τις ημερομηνίες προσέλευσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας απαραίτητα πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από την Σχολή της φοίτησής τους.

 

Αθήνα, 04.06.2024


O αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών υπερέβη τον αριθμό θέσεων για κάθε κατηγορία, επομένως θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την Ανακοίνωση. Η κάθε αίτηση έχει αντιστοιχισθεί σε έναν αριθμό λαχνού ως εξής:

1 - Γενική Κατηγορία (388 αιτήσεις)  
2 - Τέκνα Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ (73 αιτήσεις)

Θα κληρωθούν επιπλέον 20 επιλαχόντες σε κάθε κατηγορία.

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων «Σταγονούλης» της Εταιρείας, Ωρωπού 156 Γαλάτσι, την Πέμπτη 06-06-2024 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Αθήνα, 06.06.2024

 

Αποτελέσματα Κλήρωσης

Κλήρωση Γενικής Κατηγορίας - Επιλεγέντες
Κλήρωση Γενικής Κατηγορίας - Επιλαχόντες
Κλήρωση Τέκνων Εργαζομένων - Επιλεγέντες
Κλήρωση Τέκνων Εργαζομένων - Επιλαχόντες

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας