ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α) ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, Β) ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SOLID EXTRACTION SPE, Γ) ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ICP-MS
Κωδικός: Δ5919 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75820)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/6/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/7/2019
Προϋπολογισμός: € 535000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ (CPV: 33690000-3, 33651680-8, 33600000-6, 33631600-8)
Κωδικός: Δ6280Ε (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75691)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 12/6/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 8/7/2019
Προϋπολογισμός: € 97513