ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣ SAP BUSINESS ONE & SAP BUSINESS ONE ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (CPV: 72267100-0, 72591000-4, 48900000-7)
Κωδικός: Δ6798 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 80717)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/10/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/11/2019
Προϋπολογισμός: € 808000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (SLA) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (CPV: 72253200-5, 48900000-7)
Κωδικός: Δ6799 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 80726)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/10/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/11/2019
Προϋπολογισμός: € 286000