ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΜΑΝΣΟΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΩΝ (CPV : 44167200-0, 42131230-7, 42131280-2, 44423700-8)
Κωδικός: Δ7644 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 160598)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 20/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4/7/2022
Προϋπολογισμός: € 3380550
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Χ.Τ. (ΠΔΧΤ) ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΚΚ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 31211100-9, 51100000-3)
Κωδικός: Δ7616 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 160714)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/5/2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/6/2022
Προϋπολογισμός: € 580000