ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (μελάνια και toner) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΞ
Κωδικός: Δ5880
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 19/4/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11/5/2018
Προϋπολογισμός: € 85192,03
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ CPV: 38431100-6
Κωδικός: Π5300
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/4/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/5/2018
Προϋπολογισμός: € 7000