ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE (ΕΝΤ/Θ/3/1900 (CPV : 30199711-7)
Κωδικός: Δ5342
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 26/5/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/6/2017
Προϋπολογισμός: € 91000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 ΑΔΕΙΩΝ ERP SAP Business One (Professional Client Licence) ΚΑΙ 180 ΑΔΕΙΩΝ ERP SAP Business One (Indirect Access User) (CPV: 48000000-8)
Κωδικός: Δ5280 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 41656)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 19/5/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/6/2017
Προϋπολογισμός: € 78000