ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 6
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (CPV: 65100000-4)
Κωδικός: Δ7466 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 133936)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 4/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12/7/2021
Προϋπολογισμός: € 412100
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 15 – DN 40, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 50 – DN 150 ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 50 – DN 150 CPV: 38411000-9, 38421100-3
Κωδικός: Δ7406 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 133967)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 4/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19/7/2021
Προϋπολογισμός: € 1369500