ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ APPLIANCE ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ VERITAS NETBACKUP, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (CPV: 48820000-2, 48710000-8, 72267000-4)
Κωδικός: Δ7530 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 143433)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/1/2022
Προϋπολογισμός: € 348500
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κωδικός: Δ7518 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 142336)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 4/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/12/2021
Προϋπολογισμός: € 71059,4