ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 50411100-0)
Κωδικός: Π5560
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/9/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 9/10/2017
Προϋπολογισμός: € 25000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (CPV : 42131240-0)
Κωδικός: Δ5718 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 45592)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 8/9/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4/10/2017
Προϋπολογισμός: € 402300