ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE) ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 66510000-8)
Κωδικός: Δ7717 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172972)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 27/9/2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31/10/2022
Προϋπολογισμός: € 318000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α-459)» (CPV: 71630000-3
Κωδικός: Δ7608 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172983)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 26/9/2022
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31/10/2022
Προϋπολογισμός: € 420000