ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ.Ε.Π.Β.Α.Λ. CPV: 50433000-9
Κωδικός: Δ6349Ε (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92830)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 1/6/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/6/2020
Προϋπολογισμός: € 8948,64
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ RICOH IP4100-HS2 CPV: 50324100-3
Κωδικός: Δ6907 A/A ΕΣΗΔΗΣ : 92769
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 29/5/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/6/2020
Προϋπολογισμός: € 75000