ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. CPV: 79625000-1, 79624000-4
Κωδικός: Δ7003 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95565)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 29/7/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/9/2020
Προϋπολογισμός: € 300000
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. CPV : 50000000-5
Κωδικός: Δ6922 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95618)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 29/7/2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/9/2020
Προϋπολογισμός: € 35000