ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV: 98300000-6
Κωδικός: Δ7524 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 139390)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 13/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/10/2021
Προϋπολογισμός: € 324450
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΟΥ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ 3Α) (CPV: 14212110-4)
Κωδικός: Δ7504 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 139254)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 9/9/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/10/2021
Προϋπολογισμός: € 969020