ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Κωδικός: Π5872
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/6/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 3/7/2018
Προϋπολογισμός: € 2900
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Κωδικός: Π5789
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/6/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 5/7/2018
Προϋπολογισμός: € 30000