ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ (CPV: 72267000-4)
Κωδικός: Δ6009 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 69390)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 11/1/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 5/2/2019
Προϋπολογισμός: € 56000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Κωδικός: Δ6197
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 10/1/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4/2/2019
Προϋπολογισμός: € 102455,5