ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CPV : 38434560-9)
Κωδικός: Δ4589 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 48840)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 14/11/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 8/12/2017
Προϋπολογισμός: € 65000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN50 ΕΩΣ DN150 (CPV : 31682210-5
Κωδικός: Δ5405Ε (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 48403)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 9/11/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/12/2017
Προϋπολογισμός: € 320000