Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CH4 (ΜΕΘΑΝΙΟ)/H2S (ΥΔΡΟΘΕΙΟ)/CO (ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ)), ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ CPV :38431100-6
Κωδικός: Δ7858 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 199185)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 26/9/2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6/11/2023
Προϋπολογισμός: € 199600
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV: 31681410-0)
Κωδικός: Δ7758Ε - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 230129
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 19/9/2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/10/2023
Προϋπολογισμός: € 20000
Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας