Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies

Ενημέρωση Για Κακόβουλη Αποστολή Μηνυμάτων

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε κακόβουλη αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS (SMS phishing)  με στόχο την παραπλάνηση των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ και την πληρωμή υποτιθέμενων οφειλών.


Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Κωδικός: Ε-886 (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 205232)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/12/2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/1/2024
Προϋπολογισμός: € 366432,11
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ & Δ Ε.Σ.Υ.

ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.02 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Α.03 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Α.04 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ

Α.05 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ & ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Α.06 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ & ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

Α.07 ΚΤΙΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΣ Β-Β & Α-Α

Α.08 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

ΑΠ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠ-02 ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠ-03 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΠ-04 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Υ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ

Υ-02 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

ΗΛ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛ-02 ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛ-03 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΛ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΚΛ-02 ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΠΡ-01 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Περισσότερα
Σελ. 1 από 4

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας