ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κωδικός: Ε-867
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 12/4/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30/5/2017
Προϋπολογισμός: € 5552345
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κωδικός: Ε-866
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 20/2/2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/3/2017
Προϋπολογισμός: € 4595000