ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH 1907/2006
Κωδικός: ΠΤΛΕΥ-2
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 28/1/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/2/2019
Προϋπολογισμός: € 315000
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+015 ΕΩΣ Χ.Θ. 5+915 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Κωδικός: M-199
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 16/1/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25/2/2019
Προϋπολογισμός: € 881320,23