ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 3
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.
Κωδικός: Ε-875
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 3/4/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/5/2018
Προϋπολογισμός: € 4500000
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.Α.Ε.
Κωδικός: Ε-873
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/3/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/4/2018
Προϋπολογισμός: € 5000000