ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 5
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Γ΄ ΤΟΜΕΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Κωδικός: Α-463 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95383)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 11/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 24/2/2021
Προϋπολογισμός: € 8040000
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»
Κωδικός: ΠΤΛΕΥ-06 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95384)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 8/1/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/2/2021
Προϋπολογισμός: € 3769620,08