ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 1
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΘΗΒΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Κωδικός: Μ-202 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 80662)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 28/2/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 8/4/2019
Προϋπολογισμός: € 1302628,43
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε»
Κωδικός: Ε-876
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/6/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27/7/2018
Προϋπολογισμός: € 5000000