ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 9
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Α1. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Κωδικός: Α-458-Α1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181276)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 1/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/9/2021
Προϋπολογισμός: € 60958184,79
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ) ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Α2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΡΟΣ 1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΠΕΕ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Κωδικός: Α-458-Α2 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181288)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 1/6/2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/9/2021
Προϋπολογισμός: € 3466615,21