Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

13/5/2024
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α’ ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

 

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  Α’ ΦΑΣΗ: 

1)   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 2)   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ»

Συνολικής εκτιμώμενης αξίας πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (5.873.310,33 €), (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

  1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147),
  2. τους όρους της Διακήρυξης και
  3. τα άρθρα του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Απόφαση 21721/06.12.2023 Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) της Σύμβασης.

 

CPV:     45231300-8: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

            45232154-6: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας