Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

24/5/2023
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

YΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

 

  Αθήνα, 19/05/2023

Αρ. πρωτ.: 9640

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Αριθμ. Διακ. 2/2022)

 

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την:

 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

 

Η συνολική προϋπολογισμένη αξία του προς εκποίηση ορείχαλκου ανέρχεται στο ποσό των 718.708,20 €, απαλλάσσεται από  την χρέωση Φ.Π.Α,  και αποτελεί την  ελάχιστη αποδεκτή τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας.

 

              ·         ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

13/06/2023 και ώρα 12:00.

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

14/06/2023 και ώρα 12:00.

 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη πλειοδότη ορίζεται η πλέον υψηλότερη προσφερόμενη τιμή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3 και στο Παράρτημα IVτου τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr).

 

 

Αρμόδιος για Πληροφορίες : Βασίλειος Καρανικόλας.

Τηλέφωνο : +30 210-2143526.

Καθημερινά από ώρα 08:00 – 14:00 (εκτός Σαββάτου).

 

 

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας