Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

16/5/2022
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Εργολαβία: Ε-895

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διακηρύσσει

 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου::

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

 

Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας Επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00€), (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147),

β. τους όρους της παρούσας και

γ. τα άρθρα του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας