ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

10/1/2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ ΑΕ)

Διακηρύσσει

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Εκτιμώμενης αξίας  63.700.000,00ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24 %),