ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η οργανωτική δομή της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των δικτύων και την άριστη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη,  διευκολύνει τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας, ενώ προσδιορίζει το σύνολο των σχέσεων και των ρόλων που προκύπτουν για το συντονισμό σε όλο το φάσμα των λειτουργιών, με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη ικανοποίηση  των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας.

Οργανόγραμμα