Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων είναι στρατηγικής σημασίας στο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, για τα έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική.

Πέρα από τα προφανή οφέλη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η ένταξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αναπτυξιακή προοπτική των έργων από τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων μέχρι την παραγωγή και την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού για άρδευση και περιαστική χρήση θα διασφαλίσει την αειφορία του πολύτιμου πόρου του νερού, θα αναβαθμίσει το θαλάσσιο περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα, θα συμβάλλει στην προστασία της υγείας των κατοίκων και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ευρύτερης περιοχής.

 

Τα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

Τα έργα ολοκληρωμένης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική είναι τα ακόλουθα:

1. Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων -Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών

2. Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση – Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών

3. Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Γλυκών Νερών και Φούρεζι του Δήμου Παιανίας

4. Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων περιοχων Παλλήνης, Γερακα και Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης

5.  Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχών Λεονταρίου (Κάντζας), Κάτω Μπαλάνας και Αγ. Νικολάου Δήμου Παλλήνης

6. Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων περιοχών Νότιας Ακτής Σαρωνικού και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών

7. Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ανατολικής Αττικής


Η Εξέλιξη των Έργων

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί ταχύτατη ωρίμανση (μελέτες, αδειοδοτησεις, απαλλοτριώσεις, δημοπρατησεις, έναρξη κατασκευής) των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων  στην Ανατολική Αττική:

 • Στην περιοχή των Γλυκών Νερών και Φούρεζι του Δήμου Παιανίας, έχουν  προχωρήσει σημαντικά τα έργα  κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με ταυτόχρονη κατασκευή και των εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης.
 • Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου κατασκευής του δικτύου ακαθάρτων στις περιοχές Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.  Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου 2021.
 • Δημοπρατήθηκαν τα έργα κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου,  Σπάτων – Αρτέμιδας και Μαραθώνα  και αναμένεται η υπογραφή των αντίστοιχων εργολαβικών συμβάσεων και έναρξη των εργασιών κατασκευής εντός του 2021.
 • Εντός του Α΄εξαμήνου 2021 δημοπρατούνται τα έργα κατασκευής των κέντρων επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και  Σπάτων – Αρτέμιδας και Δήμου Μαραθώνα.
 • Δημοπρατούνται οι Οριστικές Μελέτες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των περιοχών Λεονταρίου (Κάντζας), Κάτω Μπαλάνας και Αγ. Νικολάου του Δήμου Παλλήνης.
 • Εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των  έργων αποχέτευσης ακαθάρτων της Νότιας Ακτής Σαρωνικού.

Πρωτεύοντα ρόλο στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής, έχει η πλήρη  αξιοποίηση του ανακτημένου νερού από την επεξεργασία των λυμάτων με την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε ποικίλες χρήσεις.

 • Εγκρίθηκε  ο Γενικός Σχεδιασμός (Master Plan) επαναχρησιμοποίησης, προσδιορίστηκαν οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής για γεωργική χρήση - άρδευση, αστική και περαστική χρήση, τεχνητό εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και για βιομηχανική χρήση.
 • Συνεχίζονται οι ενέργειες ωρίμανσης των έργων επαναχρησιμοποίησης και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προώθηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού των ΚΕΛ. Ένας από του σηματικότερους στόχους  αποτελεί η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού των ΚΕΛ για άρδευση και περιαστική χρήση προς όφελος των γεωργικών συνεταιρισμών και τοπικών κοινωνιών.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα με τη συνεργασία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην περιοχή των Σπάτων με σκοπό την επίδειξη και ανάδειξη της χρήσης των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ και παράλληλα  την ενημέρωση των τοπικών αγροτικών φορέων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας - Πικερμίου για τις δυνατότητες πιθανής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών που αναδεικνύονται από την χρήση του ανακτημένου νερού.
 • Η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων Δήμων στην επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού των ΚΕΛ, διασφαλίζεται με το Μνημόνιο Συναντίληψης και συνεργασίας της 21/1/2020 μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του Περιφερειάρχη Αττικής και των Δημάρχων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας.
 • Αντίστοιχο Μνημόνιο Συναντίληψης και συνεργασίας υπεγράφη στις 17/7/2020 μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του Περιφερειάρχη Αττικής και του Δημάρχου Μαραθώνα.
 • Για την ενεργό συμμετοχή και την ενημέρωση της κοινότητας και των δυνητικών χρηστών του ανακυκλωμένου νερού, η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την τοπική αγροτική κοινότητα (αγροτικούς συνεταιρισμούς) προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού.

 

Περιβαλλοντικά οφέλη και Ανακύκλωση Νερού

Η κλιματική αλλαγή καθώς και η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν τη διαθεσιμότητα νερού δυσκολότερη. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τη μόλυνση και τη ρύπανση των υδάτων κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες καθιστούν το πόσιμο νερό περιορισμένο και αυξάνουν τις πιθανότητες περαιτέρω γενικευμένης λειψυδρίας. Υπάρχουν σαφή δείγματα ότι η πίεση αναφορικά με το πολυτιμότερο αγαθό εντείνεται όλο και περισσότερο.

Το 11% του πληθυσμού της Ευρώπης, καθώς και το 17% του εδάφους έχουν επηρεαστεί και υποστεί σημαντικές ζημιές τα τελευταία 30 χρόνια από ξηρασίες, οι οποίες τείνουν να αυξάνονται συνεχώς, επεκτείνοντας τα προβλήματα έλλειψης νερού.

Ως εκ τούτου, οι εθνικές και οι διεθνείς πολιτικές βασίζονται όλο και περισσότερο, πλέον, στην επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού από επεξεργασία λυμάτων ως μια εναλλακτική λύση για την κάλυψη αναγκών σε νερό.  Η μέθοδος αυτή αποτελεί λύση, η οποία ανταποκρίνεται άμεσα, στο ταχύτατα ανερχόμενο ζήτημα εύρεσης νερού.

Η χρήση ανακυκλωμένου νερού για αρδευτικούς σκοπούς συνιστά μια αποτελεσματικότατη τακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι απαιτήσεις της ποιότητας του νερού για άρδευση είναι πιο χαμηλές, από τις απαιτήσεις που υπάρχουν για το πόσιμο νερό.  Το νερό γίνεται ολοένα και περισσότερο ένας σπάνιος φυσικός πόρος για πολλές χώρες, για αυτό οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων αναζητούν οικονομικές και αποτελεσματικές πηγές ύδρευσης των αγροτικών τους μονάδων που παράλληλα διασφαλίζουν καλής ποιότητας νερού.

 

Αρχές Σχεδιασμού των Έργων Αποχέτευσης

Προστασία του πόρου του νερού: Η επαναχρησιμοποίηση των εκροών των ΚΕΛ, για την ΕΥΔΑΠ αποτελεί στρατηγική επιλογή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Τα ΚΕΛ έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής, διασφαλίζοντας την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για τις αρδευτικές ανάγκες των γεωργικών εκτάσεων, των αστικών και περαστικών  περιοχών των Δήμων καθώς και για εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορεων σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης.

Προστασία του οικοσυστήματος:  Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να αναβαθμίσει τις κολυμβητικές ακτές, με άμεσες θετικές συνέπειες και για την αλιεία.

Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των έργων:  Η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου GHG στην ευρύτερη περιοχή αποτιμάται ως σημαντικότατο αποτέλεσμα της υλοποίησης και λειτουργίας των έργων.

Κατά τη λειτουργία των έργων έχει προβλεφθεί:

 • μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτοματισμού υψηλού επιπέδου, που επιτρέπει τον αναλυτικό έλεγχο και τη βέλτιστη ρύθμιση των διεργασιών, με θετικό αποτέλεσμα και στο συνεπαγόμενο κόστος λειτουργίας. Ο σχεδιασμός των ΚΕΛ προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας του βασικού εξοπλισμού και τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας μέσω σύγχρονου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA) για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Χρήση ΑΠΕ για κάλυψη μέρους της ενεργειακής κατανάλωσης του ΚΕΛ Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και του ΚΕΛ Μαραθώνα.

Τέλος, προβλέπεται η αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών διατάξεων σε ελεύθερες επιφάνειες των ΚΕΛ.

 

Οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία

Εξυγίανση του υπόγειου υδροφορέα:  Η λειτουργία των έργων αποχέτευσης στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής θα επιτύχει την δραστική μείωση της λειτουργίας των βόθρων, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι απορροφητικοί και η χρήση τους επιβαρύνει με σημαντικό ρυπαντικό φορτίο τα υπόγεια ύδατα.

Αναβάθμιση του υδατικού συστήματος:  Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση πρόκειται να μειώσει τις αντλήσεις από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και να περιορίσει ως εκ τούτου την υφαλμύρωση του υδατικού συστήματος.

Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη: Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, οι κάτοικοι της περιοχής απαλλάσσονται από το οικονομικό κόστος εκκένωσης των βόθρων αλλά και τις αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και των υπόγειων υδροφορέων.

Επιπρόσθετα, με την ολιστική προσέγγιση στην κατασκευή  δικτύων ακαθάρτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και έργων επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού από την επεξεργασία λυμάτων, επιτυγχάνεται με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και η απαλλαγή από τα πρόστιμα που καταβάλλονται έως τώρα, λόγω της βασικής αυτής έλλειψης υποδομής αποχέτευσης και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στους δήμους της Ανατολικής Αττικής.

 

Μάθετε περισσότερα στο katharonero.eydap.gr

Left image banner
Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας