Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ

 

Τίτλος Πράξης
Υδροδότηση Κινέττας

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5003787

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 5515/23-05-2017 Περιφερειάρχη Αττικής, Κωδ. Απόφασης 3022 (ΑΔΑ: 7Χ037Λ7-ΥΧΠ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020"

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
7.451.129,04 €

Υποέργα της Πράξης
1. Υδροδότηση οικισμού Κινέττας Μεγάρων, Α' Φαση α) εξωτερικός αγωγός ύδρευσης β) κεντρική δεξαμενή
2. Ηλεκτροδότηση δεξαμενής και συστήματος καθοδικής προστασίας
3. Αρχαιολογικές εργασίες
4. Αγορά ακινήτου (οικόπεδο δεξαμενής)
5. Διαχείριση ΑΕΚΚ

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας