Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ)

 

Τίτλος Πράξης
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας.

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5009881

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 2716/29-09-2017 Περιφερειάρχη Αττικής, Κωδ. Απόφασης 3561 (ΑΔΑ: 6ΑΝ07Λ7-ΕΩ5).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020". 

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
19.594.745,25 €

Υποέργα της Πράξης
1. Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Γλυκων Νερών
2. Αρχαιολογία
3. Μετατοπίσεις Ο.Κ.Ω.
4. Διαχείριση ΑΕΚΚ
5. Μετατοπίσεις δικτύων ύδρευσης αρμοδιότητας Δήμου Παιανίας
6. Απαλλοτριώσεις

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας