Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΓΕΡΑΚΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ)

 

Τίτλος Πράξης
Έργα αποχέτευσης Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας Δήμου Παλλήνης.

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5016111

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 1042/16-06-2018 Περιφερειάρχη Αττικής, Κωδ. Απόφασης 4876 (ΑΔΑ: ΩΙ6Ω7Λ7-ΨΡΞ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020".

Ταμείο Χρηματοδότησης
Tαμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
51.030.833 €

Υποέργα της Πράξης
1. Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Παλλήνης
2. Αρχαιολογία
3. Δ.Ε.Η ή Ο.Κ.Ω.
4. Απαλλοτρίωση γης
5. Διαχείριση ΑΕΚΚ

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας