Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΙ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ & ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

Τίτλος Πράξης
Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών


Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5038731

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 2210/10-07-2019 Περιφερειάρχη Αττικής, Κωδ. Απόφασης 7681 (ΑΔΑ: ΩΑΗΩ7Λ7-1ΕΩ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020".

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
292.442.806,10 €

Υποέργα της Πράξης
1. Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι και Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
2. Κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος
3. Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
4. Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιου Αγωγού Διάθεσης
5. Απαλλοτριώσεις
6. Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»
7. Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
8. Δημοσιότητα
9. Διαχείριση ΑΕΚΚ
10. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
11. Μετατοπίσεις Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας