Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

Τίτλος Πράξης
Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών.

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5039507

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 2211/10-07-2019 Περιφερειάρχη Αττικής, Κωδ. Απόφασης 7678 (ΑΔΑ: ΩΥΠΛ7Λ7-ΠΝΔ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020".

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
140.398.079,74 €

Υποέργα της Πράξης
1. Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δήμου Μαραθώνα
2. Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στον Δήμο Μαραθώνα
3. Απαλλοτριώσεις
4. Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για το έργο: "Συλλογή, Επεξεργασία λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών"
5. Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
6. Δημοσιότητα
7. Διαχείριση ΑΕΚΚ
8. Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες
9. Μετατοπίσεις δημοτικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Μαραθώνα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας