Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΤΖΑΣ)

 

Τίτλος Πράξης
Οριστική μελέτη έργων Μεταφοράς και Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Λεονταρίου (Κάντζας) και λοιπών περιοχών Δήμου Παλλήνης, Νότια της Δυτικής Περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ).

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5060322

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 7796/16-09-2020 Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Κωδ. Απόφασης 10066 (ΑΔΑ: Ψ6Δ146ΜΤΛΡ-ΕΡ5).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
507.213,00 €

Υποέργα της Πράξης
1. Οριστική μελέτη έργων Μεταφοράς και Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Λεονταρίου (Κάντζας) και λοιπών περιοχών Δήμου Παλλήνης, Νότια της Δυτικής Περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ).

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας