Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Τίτλος Πράξης
Οριστικές μελέτες έργων Συλλογής και Μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Σαρωνικού και Αγίας Μαρίνας- Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κρωπίας

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5067543

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 4695/11-05-2021/16-09-2020 Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Κωδ. Απόφασης 11785 (ΑΔΑ: Ψ6Δ146ΜΤΛΡ-ΕΡ5)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
3.757.841,91 €

Υποέργα της Πράξης
1. Οριστικές μελέτες έργων Συλλογής και Μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Σαρωνικού και Αγίας Μαρίνας- Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κρωπίας.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας