Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

 

Τίτλος Πράξης
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Καλλιθέα Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5075873

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 4993/18-05-2021 Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Κωδ. Απόφασης 11785 (ΑΔΑ: ΨΣΕΚ46ΜΤΛΡ-6ΟΨ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
4.380.520,00 €

Υποέργα της Πράξης
1. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή Καλλιθέας Πεντελησ του Δημου Πεντέλης
2. Δαπάνες αρχαιολογίας
3. Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ
4. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νταού Δήμου Πεντέλης

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας