Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τίτλος Πράξης
Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού.

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5149311

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 15002/29-12-2023 Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, Κωδ. Απόφασης 22453 (ΑΔΑ: 68ΟΥΗ-8Ν4).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020".

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
29.516.499,13 €

Υποέργα της Πράξης
1. Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού
2. Απαλλοτριώσεις
3. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
4. Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
5. Μελέτη αποχέτευσης Καπανδριτίου
6. Μελέτη αποχέτευσης οικισμού Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος
7. Σύμβουλος Διαχείρισης ΟΠΣ

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας