Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ-ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ)

 

Τίτλος Πράξης
Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων υδάτων και αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων στις περιοχές Αγίου Στεφάνου, Πευκόφυτου και Ραπεντώσας του Δήμου Διονύσου

Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5198360

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 10093/06-10-2023 Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Κωδ. Απόφασης 22218 (ΑΔΑ: 66ΩΣΗ-Χ4Ι).


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
36.662.335,00 €

Υποέργα της Πράξης
1. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Αγίου Στεφάνου, Πευκόφυτου και Ραπεντώσας του Δήμου Διονύσου
2. Αρχαιολογία
3. ΔΕΗ ή ΟΚΩ
4. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής, Φασιδέρι και Αγίων Αγγέλων της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου
 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας