Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΝΕΑ

5/11/2022
01-05/11/2022 Η ΕΥΔΑΠ ταξιδεύει στην Ευρώπη ερευνώντας καινοτομίες γύρω από το νερό

Σε εμβληματικές κλαδικές διεθνείς οργανώσεις παραβρέθηκε η ΕΥΔΑΠ τον Νοέμβριο 2021, με στόχο τη δικτύωση της εταιρίας με φορείς που δραστηριοποιούνται γύρω από το νερό σε παγκόσμιο επίπεδο, την έρευνα πεδίου σχετικά με τις καινοτόμες τεχνολογίες νερού, αλλά και τη χαρτογράφηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών ανάπτυξης.

Από 1 έως και 5 Νοεμβρίου 2021, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, Δρ. Ευθύμιος Λύτρας μαζί με την ερευνήτρια της Υπηρεσίας Έρευνας και Ανάπτυξης Βασιλική Πολυχνιάτου συμμετείχαν με φυσική παρουσία στο συνέδριο “Amsterdam International Water Week 2021”, που διοργανώθηκε από το Amsterdam International Water Web, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Aquatech που αφορούσε καινοτομίες σχετικές με το νερό. Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος ενδιαφερόμενοι φορείς από όλο τον κόσμο, ενώ η εβδομάδα παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον από άποψη δικτύωσης και καινοτομικών τεχνολογιών. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Blue-Green deals with Integrated Solutions» και η θεματολογία κινήθηκε πάνω στους 3 βασικούς πυλώνες κοινωνία, τεχνολογία, περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του πολυήμερου συνεδρίου, έμφαση δόθηκε σε λύσεις που βασίζονται στη φύση για τη μείωση των μελλοντικών κινδύνων και προκλήσεων σχετικά με το καθαρό νερό, στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα, καθώς και στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση.

Αμέσως μετά, στις 8 έως 9 Νοεμβρίου 2021, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Ανάπτυξης τηςΕΥΔΑΠ, Δρ. Στέλιος Σάμιος και οερευνητής Δρ. Γιώργος Κατσούρας, βρέθηκαν στις Βρυξέλλες για να λάβουν μέρος στη Διεθνή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Διαχειριστών Υδάτων - Aqua Publica Europea (APE). Στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους εκπροσώπους των 68 μελών που αποτελούν την APE για θέματα που αφορούν τον κλάδο του νερού (διαχειριστικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά). Το APEσυμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις σχετικές με την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την επεξεργασία λυμάτων και την προστασία των επιφανειακών υδάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις του APEαφορούν την αξιολόγηση της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (WFD) και τις Πλημμύρες (FloodsDirective), την αναθεώρηση της Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό (EU Drinking Water Directive). Οι παραπάνω κοινές πολιτικές στρατηγικές που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της APE, θεωρούνται εξαιρετικά πολύτιμες για την ΕΥΔΑΠ, ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα και με επιτυχία συγκεκριμένες προκλήσεις του σήμερα, αλλά και του προσεχούς μέλλοντος. Σε ό,τι αφορά τη συνδρομή της APE στην υπό εξέλιξη αναθεώρηση της οδηγίας 91/271 ΕΚ της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Urban Waste Water Framework Directive UWWFD), η APE διοργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών νερού το δεύτερο εξάμηνο του 2021 για ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών που να ευθυγραμμίζονται με την ελαχιστοποίηση ρύπανσης και την κυκλική οικονομία.

Τέλος, ο Προϊστάμενος Έρευνας & Ανάπτυξης Στυλιανός Σάμιος μαζί με τον ερευνητή της Υπηρεσίας Γιώργος Κατσούρας, παρέμειναν στις Βρυξέλλες από τις 9 έως 12 Νοεμβρίου 2021, για να παρακολουθήσουν το Συνέδριο του Δικτύου WaterEuropeμε τίτλο Water Knowledge Europe. Κατά τη διάρκειά του έγιναν παρουσιάσεις από την ΕΕ σχετικά με τις νέες προκηρύξεις ερευνητικών έργων για το νερό στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon Europe 2021-2024 και του προγράμματος LIFE. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι κατάλληλες τεχνικές για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης πρότασης (projectproposal) και η δυνατότητα χρηματοδότησης που προσφέρει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HorizonWater4All μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών. Οι θεματικές ενότητες που εστίασε κυρίως το Συνέδριο αφορούσαν α) την ανθεκτικότητα των υποδομών νερού έναντι συστημικών κινδύνων, β) την Δημοτική και Βιομηχανική Διαχείριση Υδάτων γ) την εκτίμηση των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων όπως οι ταμιευτήρες, οι λίμνες και τα ποτάμια και τέλος δ) το μηδενικό αποτύπωμα αποβλήτων στη βιομηχανία.

Στις 10 Νοεμβρίου, το WKE2021 πραγματοποίησε το Workshop: «Discussion, priorities and inputs for the new work program of HEU 2023-2024» και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα νέα προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (Research& Innovation) που αφορούν το νερό. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας από διαφορετικές χώρες και αναπτυχθήκαν νέες ιδέες οι οποίες κατατέθηκαν στους διοργανωτές και θα αποτελέσουν την βάση για τη χάραξη νέων στρατηγικών και θεματικών ενοτήτων για τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα.

O Δρ. Ευθύμιος Λύτραςμαζί με την Βασιλική Πολυχνιάτου στο“Amsterdam International Water Week 2021”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Έρευνας & Ανάπτυξης Στυλιανός Σάμιος στη Διεθνή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Διαχειριστών Υδάτων - Aqua Publica Europea(APE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Έρευνας & Ανάπτυξης Στυλιανός Σάμιος στη Διεθνή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Διαχειριστών Υδάτων - Aqua Publica Europea (APE).

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας