Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΝΕΑ

22/11/2022
Επιτόπια επίσκεψη και εργαστήριο στην πιλοτική εφαρμογή επαναχρησιμοποίησης νερού της ΕΥΔΑΠ στο Φυτώριο του Δήμου Αθηναίων

Στο 3ο Συµµετοχικό Εργαστήριο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος NextGen με τίτλο “Towards a next generation of water systems and services for the circular economy” (https://nextgenwater.eu/), συμμετείχε η ΕΥΔΑΠ συζητώντας για την πιλοτική εφαρμογή επαναχρησιμοποίησης νερού με την τεχνολογία Sewer Mining που λειτουργεί η εταιρεία μας με τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Δήµου Αθηναίων, της εταιρείας Chemitec και της ουγγρικής εταιρείας Biopolus, στο Φυτώριο του Δήµου Αθηναίων.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με επιτόπια επίσκεψη στην πιλοτική εφαρμογή στο Φυτώριο του Δήµου Αθηναίων και επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση και την ανάδειξη καινοτόµων, ευέλικτων και προσαρµόσιµων λύσεων κυκλικής οικονοµίας, µε έµφαση στα νερά, παρουσιάζοντας πιλοτικές εφαρµογές σε 10 µεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Σχετικά με την περίπτωση της Αθήνας, στο Φυτώριο του Δήµου Αθηναίων στο Γουδί, έχει εγκατασταθεί ευέλικτη πιλοτική και επεκτάσιµη διάταξη, η οποία επεξεργάζεται λύµατα από υφιστάµενο αγωγό του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ για επιτόπου άρδευση των φυτών στο σηµείο ζήτησης, το ίδιο το Φυτώριο. Επιπλέον, µέσω της επαναχρησιµοποίησης της ιλύος που παράγεται από τη µονάδα επεξεργασίας, σε συνδυασµό µε τα υλικά των κλαδεµάτων παράγεται υψηλής θρεπτικής ποιότητας λίπασµα, περιορίζοντας τη χρήση πρόσθετων υλικών στο Φυτώριο. Τέλος, στη διάταξη εφαρµόστηκε µονάδα ανάκτησης θερµότητας για αξιοποίησή από την µονάδα παραγωγής κοµπόστ κατά τους χειµερινούς µήνες, προκειµένου η διεργασία να πραγµατοποιείται σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών.

Τελικός στόχος είναι η δηµιουργία ενός αυτοµατοποιηµένου, αποκεντρωµένου και κυκλικού συστήµατος νερού, ενέργειας και υλικών, προκειµένου αφού δοκιµαστεί σε πιλοτική κλίµακα να µπορεί στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές µε αντίστοιχες πιέσεις. Παράλληλα µέσω της συγκεκριµένης εφαρµογής επιδιώκεται να ενταχθούν αντίστοιχα συστήµατα στα σχέδια πόλεων µε αυξηµένες πιέσεις στα νερά για την προστασία και τη βιώσιµη διαχείριση του αστικού νερού.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας