Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΡΓΑ

Η ΕΥΔΑΠ έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί, παράγοντας πολλαπλά οφέλη και αποτελέσματα, ενώ συνεχίζει να λαμβάνει μέρος σε αντίστοιχα έργα και ερευνητικές δράσεις που εξυπηρετούν τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς της στόχους:

 

Horizon 2020

UPWATER

Διερεύνηση της Ρύπανσης του Υπόγειου Νερού στη λεκάνη του Κηφισού με σκοπό την Προστασία και την Βελτίωση της Ποιότητας του Νερού

Το UPWATER θα παρέχει εργαλεία και μεθόδους για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα με υψηλής ποιότητας νερό χωρίς ρύπους. Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, των υδρολογικών οργανισμών και των πολιτών θα παίξει ρόλο στην κοινωνική αποδοχή και την αξιολόγηση των πράσινων λύσεων που προκύψουν από αυτό το έργο. Επιπλέον, το έργο θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες απέναντι σε Nature Based Solution (NBS) τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, παρέχοντας δεδομένα, μοντέλα και μεθόδους.
Διάρκεια έργου: 2022 – 2026

https://www.upwater.eu

TESTUDO

Καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες αλλάζουν ριζικά και οι κλιματικές συνθήκες χειροτερεύουν, η ΕΥΔΑΠ σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρμόζεται σε αυτές τις προκλήσεις. Οποιαδήποτε δυνητική διαταραχή, είτε πρόκειται για πρόθεση όπως μια τρομοκρατική επίθεση είτε για φυσική καταστροφή, μπορεί να απειλήσει την ομαλή λειτουργία των δομών και να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και τις καθημερινές της δραστηριότητες ή την ευημερία της. Οι τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορες τεχνολογίες μπορούν να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες στην προστασία των Κρίσιμων Υποδομών (Κ.Υ.), ιδίως όταν μπορούν να παρέχουν έγκαιρη υποστήριξη χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού. Η ΕΥΔΑΠ μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος TESTUDO, κατευθυνόμενη από την ανάγκη για μια ολιστική και αυτόνομη προσέγγιση στον τομέα της προστασίας Κ.Υ., θα χρησιμοποιήσει προηγμένα μη επανδρωμένα οχήματα σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό για να παρέχει μια υψηλά αποτελεσματική πλατφόρμα για συνεχή παρακολούθηση ακόμα και σε δύσκολα περιβάλλοντα και απομακρυσμένες περιοχές. Το TESTUDO θα ενσωματώσει τεχνολογίες αιχμής κάνοντας ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Ψηφιακών Διδύμων για ανίχνευση, πρόληψη και πρόβλεψη κινδύνων. Η ΕΥΔΑΠ κατέχει ηγετικό ρόλο, συντονίζοντας τρεις πιλοτικές επιδείξεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας μία Ελληνική Μονάδα Επεξεργασίας Νερού και την Λίμνη του Μαραθώνα.
Διάρκεια προγράμματος: Οκτώβριος 2023 – Σεπτέμβριος 2026

Fiware4water

Η ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιεί πιλοτικά την πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα FIWARE, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενσωματώσει ετερογενή δεδομένα από αισθητήρες (μετρητές ροής, στάθμης και ποιότητας νερού) κατά μήκος ενός μέρους του εξωτερικού υδραγωγείου της, σε ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΥΔΑΠ θα μπορέσει να αναπτύξει νέες εφαρμογές και μοντέλα με στόχο (α) τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς νερού από τις πηγές υδροληψίας στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και β) την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας.
Διάρκεια έργου: 2019 – 2022
https://www.fiware4water.eu

nextGen

Αξιολογεί και προωθεί συστήματα κυκλικής οικονομίας με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογικές και επιχειρηματικές λύσεις για το νερό σε δέκα μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές σε όλη την Ευρώπη. Μετά την επιτυχημένη λειτουργία της καινοτόμας πιλοτικής μονάδας στις εγκαταστάσεις, της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου DESSIN, η ΕΥΔΑΠ εγκατέστησε και συνεχίζει να λειτουργεί μια πρότυπη μονάδα επαναχρησιμοποίησης μη πόσιμου νερού στο Φυτώριο του Δήμου Αθηναίων, προτείνοντας μια λύση κυκλικής οικονομίας στο κέντρο της πόλης.
Διάρκεια προγράμματος: 2018 – 2022
www.nextgenwater.eu

SMART-Plant

Με στόχο την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων λύσεων για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ένα καινοτόμο πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας στραγγιδίων τα οποία παράγονται από την αφυδάτωση της ιλύος του ΚΕΛ Ψυττάλειας. Στόχος της μονάδας αυτής είναι η μείωση των θρεπτικών συστατικών των στραγγιδίων, καθώς και η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της επεξεργασίας τους.
Διάρκεια προγράμματος: 2016 – 2020
https://www.smart-plant.eu

INΤCATCH

Στόχος, η ορθότερη διαχείριση των υδάτων με την εφαρμογή καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων, τεχνολογιών και τεχνικών παρακολούθησης τους σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάστηκαν αυτόνομα ρομποτικά σκάφη εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες για τη μέτρηση επιλεγμένων παραμέτρων υδάτινων συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Η ΕΥΔΑΠ, με τα ρομποτικά σκάφη, έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε 11 λίμνες και 4 ποταμούς της χώρας, έχοντας παράλληλα αναπτύξει το κατάλληλο σύστημα λήψης αποφάσεων (DSS).
Διάρκεια προγράμματος: 2016 – 2020
https://www.intcatch.eu

IMPETUS

Το έργο θα αναπτύξει και θα επικυρώσει μια μεθοδολογία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μέσω πολλών και ευρέως φάσματος καινοτόμων λύσεων για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία με στόχο την ενδυνάμωση της κοινότητας. Η ΕΥΔΑΠ αποτελεί μέρος μίας εκ των επτά βιοκλιματικών περιοχών του project, στο πλαίσιο του οποίου θα επεκτείνει την καινοτόμο τεχνολογία καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων “sewer mining (SM)”(ήδη εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας) δίνοντας λύση κυκλικής οικονομίας σε εναρμόνιση με τα νέα έργα αποχέτευσης που πραγματοποιούνται στην Ανατολική Αττική. Επίσης, θα συμμετέχει στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού μοντέλου βελτιστοποίησης και προσομοίωσης υδάτινων, καιρικών και ενεργειακών παραμέτρων, με στόχο τη θωράκιση των τελικών χρηστών ενάντια σε αβέβαιες συνθήκες κλιματικών μεταβολών.
Διάρκεια προγράμματος: 2021 – 2025

TRINEFLEX

Το έργο θα λειτουργήσει σαν μία ολοκληρωμένη υπηρεσία για τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης μεγάλων εγκαταστάσεων σε όλο τον ψηφιακό κύκλο ζωής τους καθώς και στη μετάβαση τους σε πιο ευέλικτη και βιώσιμη λειτουργία. Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω προηγμένων πράσινων μεθόδων ανάκτησης δεδομένων (Big Data Infrastructures), ανάλυση διεργασιών, ανάπτυξη μοντέλων και τέλος χρήση Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins) με ενσωματωμένα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Στην ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί ψηφιακός μετεξοπλισμός (Digital Retrofitting) του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) προκειμένου να γίνει εφικτή η παρακολούθηση της λειτουργίας παραγωγής ενέργειας, της διεργασίας αερισμού και της διεργασίας ξήρανσης της λάσπης. Θα αναπτυχθούν digital Twins αυτών των διεργασιών προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση των συνθήκων λειτουργίας (π.χ. ρυθμός απόκρισης, επιτάχυνση ή επιβράδυνση), καθώς και της παράλληλης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθεί ένα πολυπαραγοντικό ψηφιακό εργαλείο λήψης αποφάσεων (multi-agent FODSS) για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου των επιλεγμένων διεργασιών του ΚΕΛΨ (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας) και την εφαρμογή των αντίστοιχων ελέγχων διαδικασίας.
Διάρκεια προγράμματος: 2022 – 2026

ENVIROMED

Το έργο θα προσφέρει γνώση όσον αφορά τις φαρμακευτικές ενώσεις και την επίδραση των παραγώγων τους στο περιβάλλον, καθώς θα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιων ενώσεων, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την εμφάνιση φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον, την ανθεκτικότητα τους, την περιβαλλοντική τους τύχη και την τοξικότητά τους καθώς και την εφαρμογή μεθόδων in-silico για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη βασική διαχείριση κινδύνου και την πρόβλεψη της τύχης τους στο περιβάλλον. Η ΕΥΔΑΠ θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθησης της ποιότητας των λυμάτων στην είσοδο και στην έξοδο του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) ως προς τις φαρμακευτικές ενώσεις και την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος γύρω από το ΚΕΛΨ. Επιπρόσθετα, η ΕΥΔΑΠ θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση ενδελεχούς έκθεσης, η οποία θα επικοινωνηθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της παρουσίας φαρμακευτικών προϊόντων και των παραγώγων τους στα λύματα και τα επιφανειακά ύδατα.
Διάρκεια προγράμματος: 2022 – 2025

 

RHE-MEDiation

Το πρόγραμμα RHE-MEDiation θα αναπτύξει έναν «φάρο» στην περιοχή της Μεσογείου, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός κόμβου άμεσης ανταπόκρισης και ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου συστήματος διαχείρισης, που θα επικεντρώνεται στην αποστολή της μείωσης της πίεσης από τη χημική ρύπανση στη Μεσόγειο. Το νέο σύστημα θα στοχεύει ουσίες οι οποίες απειλούν άμεσα την επιβίωση της Μεσογείου, χωρίς τη λήψη μέτρων, ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα, τα εντομοκτόνα, τα PFAS και τα «παντοτινά χημικά». Η ΕΥΔΑΠ θα είναι υπεύθυνη για την πιλοτική εφαρμογή, σε μικρή κλίμακα, τριτογενούς επεξεργασίας λυμάτων, με τη χρήση μικροφυκών στο ΚΕΛ Θριασίου και την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, θα εγκαταστήσει ένα σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου, με συνδυασμό σταθερών και κινητών, «έξυπνων» πολύ-αισθητήρων, οι οποίοι θα εντοπίζουν και θα μετρούν ρύπους στο νερό, τόσο στην έξοδο του ΚΕΛ, όσο και στον Κόλπο της Ελευσίνας.
Διάρκεια προγράμματος: 2023 – 2026.

 

ToDrinQ

Το Ευρωπαϊκό έργο ToDrinQ αναπτύσσει και δοκιμάζει μια ομάδα συμπληρωματικών, καινοτόμων λύσεων που παρέχουν νέα δεδομένα και προηγμένα εργαλεία υποστήριξης σε διαχειριστές και υπεύθυνους στρατηγικής, με στόχο την προσαρμογή σε αλλαγές της ποιότητας νερού, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα νερού, ενώ δυναμώνουν την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια της αναθεωρημένης Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό. Το ToDrinQ αναπτύσσει νέες τεχνολογίες αισθητήρων και ελέγχου ποιότητας νερού σε πραγματικό χρόνο, καινοτόμα συστήματα επεξεργασίας και διαλειτουργικά εργαλεία λήψης αποφάσεων, που υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα στο σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας, και τη ευρύτερη βελτίωση της ενημέρωσης και αντίδρασης των χειριστών. Η ΕΥΔΑΠ κατέχει ηγετικό ρόλο, συντονίζοντας πέντε πιλοτικές επιδείξεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πιλοτικής επίδειξης, όπου θα τοποθετηθούν καινοτόμοι αισθητήρες στο κύριο κανάλι του Μόρνου, και θα εγκατασταθεί μια μικρής κλίμακας ΜΕΝ (500l/h) στο χώρο του Πολυδενδρίου, η οποία θα τροφοδοτηθεί, μεταξύ άλλων, με ακατέργαστο νερό από την Λίμνη Υλίκη, με σκοπό να δοκιμαστεί και να βεβαιωθεί η επεξεργαστικής της ικανότητα. Τέλος, θα χρησιμοποιηθούν και θα βαθμονομηθούν αισθητήρες λογισμικού, οι οποίοι θα ενδυναμώσουν τη λειτουργική ετοιμότητα της μονάδας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής επίδειξης, θα δοκιμαστεί το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, ενώ θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ελέγχου και λειτουργικής υποστήριξης που θα δοκιμαστεί και θα επαληθευθεί από τη νέα μονάδα.
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2026

 


7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)

Dessin

Έχει ως αντικείμενο την επίδειξη νέων τεχνολογιών για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (60/2000). Στο έργο της Αθήνας, που αποτελεί μία από τις 5 πιλοτικές εφαρμογές που υλοποιούνται σε Γερμανία, Νορβηγία, Ολλανδία και Ισπανία, επιδεικνύονται καινοτόμες τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, που στοχεύουν κυρίως στην άρδευση του πράσινου των αστικών περιοχών. Διάρκεια προγράμματος: 2014 – 2017
https://dessin-project.eu/

Marsol

Έχει ως αντικείμενο την επίδειξη του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων με επεξεργασμένα λύματα και της αναχαίτισης της εισροής θαλασσινού νερού. Η ΕΥΔΑΠ συνεισέφερε στο έργο παρέχοντας και αναλύοντας επεξεργασμένα λύματα από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον ελεγχόμενο εμπλουτισμό μίας υδρολογικής λεκάνης διήθησης στο τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου που αντιμετωπίζει προβλήματα υφαλμύρινσης. Διάρκεια προγράμματος: 2013 – 2016 
http://www.marsol.eu 

 

ΕΣΠΑ Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

HEAVYMOFS

Η ΕΥΔΑΠ είναι συντονίστρια του έργου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη νέων οικονομικών και αποτελεσματικών τεχνολογιών κατεργασίας λυμάτων που περιέχουν ιόντα βαρέων μετάλλων συμβάλλοντας σημαντικά στη βέλτιστη χρήση και διαχείριση των υδάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα βασίζονται σε μεταλλοργανικά πλέγματα (IEMOFs) και σύνθετα υλικά IEMOF-οργανικό πολυμερή. Το κόστος των νέων ιοντοανταλλακτικών στηλών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους σύνθεσης των IEMOFs και σύνθετων υλικών, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσής τους, αλλά και λόγω του ότι οι στήλες περιέχουν κατά κύριο λόγο (90-99% κατά βάρος) πυριτική άμμο (ένα ιδιαίτερα χαμηλού κόστους υλικό). Διάρκεια προγράμματος: 2022 – 2024

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας