Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies

Ενημέρωση Για Κακόβουλη Αποστολή Μηνυμάτων

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε κακόβουλη αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS (SMS phishing)  με στόχο την παραπλάνηση των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ και την πληρωμή υποτιθέμενων οφειλών.


Gr
En

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Εξωτερικούς Συνεργάτες διαφόρων Ειδικοτήτων

 

α) Μηχανικοί ενεργειακών συστημάτων

β) Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (DataAnalysis)

γ)  Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (ProjectManagement)

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα 12-02-2024 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση-πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: r-d@eydap.gr (υπ’ όψιν κ. Σ. Σάμιου)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, UPWATER, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO». Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τρεις (3) ειδικότητες: 

 

α) Πτυχιούχου Πολυτεχνικών σχολών (Χημικού ή Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού), 

β) Πτυχιούχου ΑΕΙ του κλάδου Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι, Απόφοιτοι Επιστήμης της θάλασσας, Ωκεανογράφοι)

γ) Πτυχιούχου ΑΕΙ Οικονομικών σχολών

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη, 12/10/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, UPWATER, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO». Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τρεις (3) ειδικότητες: 

 

α) Πτυχιούχου Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός),

β) Πτυχιούχου ΑΕΙ Τμήματος Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών ή Φυσικής) 

γ) Πτυχιούχου Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός)

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη, 12/10/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, UPWATER, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO». Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για δύο (2) ειδικότητες:

α) Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών (Χημικού ή Γεωλόγου ή Βιολόγου),
β)  Πτυχιούχος Πολυτεχνικών Σχολών

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη, 10/08/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Εξωτερικούς Συνεργάτες διαφόρων Ειδικοτήτων
 

1. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Project-Manager)
2. Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων (Co-Manager)
3. Μηχανικοί ενεργειακών συστημάτων
4. Business Planner/Exploitation manager
5. Business Analyst
6. Επικοινωνία (Communication/Marketing)
7. Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies)
 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα, 14/08/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email r-d@eydap.gr (υπόψιν κ. Στυλιανού Σάμιου)

 

 

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τέσσερις (4) ειδικότητες:

α) Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών (Βιολόγος ή Χημικός),
β) Πτυχιούχος Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών,
γ) Πτυχιούχος Γεωλόγος και
δ) Πτυχιούχος Πολυτεχνικών σχολών

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή, 05/07/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 


 

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας