Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Εξωτερικούς Συνεργάτες διαφόρων Ειδικοτήτων

  • Business Planner/Exploitation manager
  • Business Analyst (Υπεύθυνος/η τεχνικού newsroom και θεμάτων εταιρικής στρατηγικής)
  • Επικοινωνιολόγος

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Τρίτη 28-05-2024 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων TRINEFLEX, TESTUDO, ToDrinQ, ENDURANCE». 

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για έξι (6) ειδικότητες:

α) Πτυχιούχου Πολυτεχνικής σχολής (Χημικού Μηχανικού),
β) Πτυχιούχου Πολυτεχνικής σχολής (Μηχανολόγου Μηχανικού),
γ) Πτυχιούχου Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Επιστημών ή Χημικού Μηχανικού ή Σχολών σχετικά με τη Βιομηχανική Διοίκηση,
δ) Πτυχιούχου Πολυτεχνικής σχολής (Πολιτικού Μηχανικού),
ε) Πτυχιούχου Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) και
ζ) Πτυχιούχου Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού)


Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων RHE-Mediation και HEAVYMOFS».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για έξι (6) ειδικότητες:

α) Πτυχιούχου Πολυτεχνικής σχολής (Χημικού Μηχανικού),
β) Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (Χημικού ή Γεωλόγου),
γ) Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (Γεωλόγου ή Περιβαλλοντικών σπουδών),
δ) Πτυχιούχου ΑΕΙ του κλάδου Περιβάλλοντος ή Πολυτεχνικής Σχολής (Περιβαλλοντολόγοι, Απόφοιτοι Επιστήμης της θάλασσας, Ωκεανογράφοι, ή Χημικοί Μηχανικοί),
ε) Πτυχιούχου ΑΕΙ Οικονομικών και Διοικητικών ή Κοινωνικών επιστημών,
ζ) Πτυχιούχου ΑΕΙ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνιολογίας


Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων ENVIROMED, UPWATER και IMPETUS».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για πέντε (5) ειδικότητες:


α) Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (Γεωλόγου ή Φυσικού),
β) Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών ή Γεωπονικής σχολής (Χημικός, Γεωλόγος ή Γεωπόνος),
γ) Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (Γεωλόγος ή Περιβαλλοντολόγος),
δ) Πτυχιούχου Χημικού Μηχανικού (Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνικής σχολής) και
ε) Πτυχιούχου ΑΕΙ Επικοινωνιολογίας


Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Εξωτερικούς Συνεργάτες διαφόρων Ειδικοτήτων

 

α) Μηχανικοί ενεργειακών συστημάτων

β) Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (DataAnalysis)

γ)  Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (ProjectManagement)

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα 12-02-2024 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση-πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: r-d@eydap.gr (υπ’ όψιν κ. Σ. Σάμιου)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, UPWATER, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τρεις (3) ειδικότητες: 

 

α) Πτυχιούχου Πολυτεχνικών σχολών (Χημικού ή Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού), 

β) Πτυχιούχου ΑΕΙ του κλάδου Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι, Απόφοιτοι Επιστήμης της θάλασσας, Ωκεανογράφοι)

γ) Πτυχιούχου ΑΕΙ Οικονομικών σχολών

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη, 12/10/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, UPWATER, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τρεις (3) ειδικότητες: 

 

α) Πτυχιούχου Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός),

β) Πτυχιούχου ΑΕΙ Τμήματος Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών ή Φυσικής) 

γ) Πτυχιούχου Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός)

 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη, 12/10/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, UPWATER, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για δύο (2) ειδικότητες:

α) Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών (Χημικού ή Γεωλόγου ή Βιολόγου),
β)  Πτυχιούχος Πολυτεχνικών Σχολών

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη, 10/08/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Εξωτερικούς Συνεργάτες διαφόρων Ειδικοτήτων
 

1. Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Project-Manager)
2. Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων (Co-Manager)
3. Μηχανικοί ενεργειακών συστημάτων
4. Business Planner/Exploitation manager
5. Business Analyst
6. Επικοινωνία (Communication/Marketing)
7. Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Information and Communication Technologies)
 

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα, 14/08/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email r-d@eydap.gr (υπόψιν κ. Στυλιανού Σάμιου)

 

 

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικής υποστήριξης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Έργων IMPETUS, TRINEFLEX, HEAVYMOFS, ToDrinQ, RHE-Mediation, ENVIROMED και TESTUDO».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τέσσερις (4) ειδικότητες:

α) Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών (Βιολόγος ή Χημικός),
β) Πτυχιούχος Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών,
γ) Πτυχιούχος Γεωλόγος και
δ) Πτυχιούχος Πολυτεχνικών σχολών

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή, 05/07/2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr

 

 


 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας