Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΚΕΡΕΦΥΤ

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει το Κέντρο Ερευνητικών Εφαρμογών Υγειονομικής Τεχνολογίας (ΚΕΡΕΦΥΤ) στη Μεταμόρφωση Αττικής όπου:

  • δοκιμάζονται πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές, όπως η πρότυπη Μονάδα Παραγωγής Νερού Επαναχρησιμοποίησης που λειτουργεί με την πρωτοποριακή τεχνολογία Sewer Mining (SM) και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
  • εκπονούνται μελέτες, αναλύσεις δειγμάτων, εργαστηριακές έρευνες και έρευνες γραφείου
  • υλοποιούνται ερευνητικά έργα και βελτιώνονται οι υπάρχουσες υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ (όπως η επεξεργασία λυμάτων)

Στο ΚΕΡΕΦΥΤ στεγάζεται η Υπηρεσία Έρευνας & Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε το 2011, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας και την εδραίωση εξωστρεφούς πολιτικής.

Στην Υπηρεσία R&Dτίθενται οι βάσεις για την κάλυψη ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της ΕΥΔΑΠ, τη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής, προωθώντας δράσεις για:

  • Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων που καλύπτουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας
  • Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής στις υποδομές του ερευνητικού κέντρου 
  • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
  • Σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, σε συνεργασία με ερευνητικό προσωπικό από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας