Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΚΕΡΕΦΥΤ

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει το Κέντρο Ερευνητικών Εφαρμογών Υγειονομικής Τεχνολογίας (ΚΕΡΕΦΥΤ) στη Μεταμόρφωση Αττικής όπου:

  • δοκιμάζονται πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές, όπως η πρότυπη Μονάδα Παραγωγής Νερού Επαναχρησιμοποίησης που λειτουργεί με την πρωτοποριακή τεχνολογία Sewer Mining (SM) και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
  • εκπονούνται μελέτες, αναλύσεις δειγμάτων, εργαστηριακές έρευνες και έρευνες γραφείου
  • υλοποιούνται ερευνητικά έργα και βελτιώνονται οι υπάρχουσες υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ (όπως η επεξεργασία λυμάτων)

Στο ΚΕΡΕΦΥΤ στεγάζεται η Υπηρεσία Έρευνας & Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε το 2011, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας και την εδραίωση εξωστρεφούς πολιτικής.

Στην Υπηρεσία R&Dτίθενται οι βάσεις για την κάλυψη ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της ΕΥΔΑΠ, τη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής, προωθώντας δράσεις για:

  • Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων που καλύπτουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας
  • Ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής στις υποδομές του ερευνητικού κέντρου 
  • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
  • Σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, σε συνεργασία με ερευνητικό προσωπικό από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας