Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies

Ενημέρωση Για Κακόβουλη Αποστολή Μηνυμάτων

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε κακόβουλη αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS (SMS phishing)  με στόχο την παραπλάνηση των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ και την πληρωμή υποτιθέμενων οφειλών.


Gr
En

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΥΔΑΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων.

Η ΕΥΔΑΠ σήμερα, ως η μεγαλύτερη Εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται στον κύκλο του νερού, μεριμνά για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων ώστε να επιστρέφει στο περιβάλλον επεξεργασμένο νερό, απαλλαγμένο από το ρυπαντικό φορτίο, εφαρμόζοντας πάντα τις ενδεδειγμένες διεθνείς πρακτικές.

Κύρια δραστηριότητά της είναι η συνεχής και δυναμική παρουσία της στον τομέα αυτό, μέσω της αδιαμφισβήτητης υψηλής τεχνογνωσίας και με κύριο στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας