ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ

Η δομή του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ είναι η εξής:

Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ)

Είναι ο αγωγός με τον οποίο γίνεται η παροχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων από το τέρμα της οδού Πατησίων, μέχρι τον Ακροκέραμο Κερατσινίου. Η κατασκευή του αγωγού ολοκληρώθηκε το 1959. Έχει μήκος 16  χλμ. και στην εκβολή του έχει παροχετευτική ικανότητα 15 κ. μ. ανά δευτερόλεπτο. 

Ο Κεντρικός Παραλιακός Συλλεκτήρας της ακτής Σαρωνικού

Ο Παραλιακός Συλλεκτήρας, ο οποίος κατασκευάστηκε στην περίοδο λειτουργίας του ΟΑΠ, ξεκινά από την περιοχή της Βάρκιζας, τελειώνει στην περιοχή της Αμφιθέας και έχει μήκος περίπου 13 χλμ. Για την κατασκευή του ελήφθησαν υπόψη ορισμένες παράμετροι που σχετίζονταν με την τοπογραφία και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας της περιοχής. Η μέγιστη παροχετευτική του ικανότητα φτάνει τα 2,5 κ.μ. ανά δευτερόλεπτο.

Ο Παρακηφίσιος Συλλεκτήρας Ακαθάρτων

Ο Παρακηφίσιος Συλλεκτήρας κατασκευάστηκε επίσης κατά την περίοδο λειτουργίας του ΟΑΠ. Ξεκινά από τον ΚΑΑ στο ύψος της περιοχής του Αγ. Ιωάννη Ρέντη και τελειώνει στην περιοχή της Εκάλης. Το μήκος του φτάνει τα 26  χλμ. περίπου, ενώ η παροχετευτική του ικανότητα στην εκβολή είναι 20,2 κ.μ. ανά δευτερόλεπτο.

Ο Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΣΚΑΑ)

Ο Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΣΚΑΑ) κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980. Αρχίζει από τον Δήμο Αγ. Ιωάννου Ρέντη και απολήγει στον Ακροκέραμο. Ο ΣΚΑΑ συμπληρώνει την παροχετευτική ικανότητα του ΚΑΑ. Είναι κυκλικός αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 7,5 χλμ. και παροχετευτικότητας 15 κ. μ. ανά δευτερόλεπτο.

Ανακουφιστικός Καταθλιπτικός Αγωγός (ΑΚΑ)

Ο αγωγός αυτός άγει τα λύματα των περιοχών του Μοσχάτου, της Νέας Σμύρνης και του Παλαιού Φαλήρου στον ΚΑΑ, ανακουφίζοντας τις περιοχές αυτές που εξυπηρετούνται σήμερα από τον Κεντρικό Παραλιακό Συλλεκτήρα της ακτής Σαρωνικού. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 6 χλμ., ενώ η παροχετευτική του ικανότητα στην εκβολή φτάνει τα 7 κ.μ. ανά δευτερόλεπτο.