Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την ποιότητα των εισερχομένων λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης με στόχο την καλή λειτουργία του δικτύου καθώς και την αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων.

Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε η Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων. Κύριο αντικείμενό της είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου της απόρριψης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αυτοψιών και δειγματοληπτικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που αποχετεύουν στο δίκτυο ακαθάρτων, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Τα εργαστήρια της Υπηρεσίας Εργαστηριακών Αναλύσεων Αποχέτευσης έχουν πιστοποιηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ (862-8/3/2013 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης) ως ικανά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO17025, να διενεργούν χημικές δοκιμές για λύματα και βιομηχανικά απόβλητα καθώς και μικροβιολογικές δοκιμές για επεξεργασμένα λύματα.

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η ανάδειξη και αναγνώριση της ικανότητας των εργαστηρίων της να πραγματοποιούν υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας εργαστηριακές δοκιμές στον τομέα αρμοδιότητάς τους.

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των εργαστηρίων.

Η αίτηση για τη χορήγηση βεβαιώσεων και αδειών αποχέτευσης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

  1. Στα 12 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ
  2. Στην Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας (Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι, ώρες: 08.00 - 14.00)
  3. Στην Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων (13,5 χλμ. Αθηνών - Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση, ώρες: 8.00 - 14.00)

 

Μετά την επεξεργασία της αίτησης και την ολοκλήρωση της αυτοψίας, εκδίδεται πόρισμα και ενημερώνεται ο πελάτης σχετικά με την έκβαση της αίτησής του.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας