Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την ποιότητα των εισερχομένων λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης με στόχο την καλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης και την αποτελεσματική επεξεργασία λυμάτων.

Για το σκοπό αυτό συστάθηκε η Υπηρεσία Ελέγχου & Εποπτείας Υγρών Αποβλήτων & Λυμάτων. Κύριο αντικείμενό της είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου της απόρριψης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, η  εν λόγω Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια αυτοψιών και δειγματοληπτικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που αποχετεύουν στο δίκτυο ακαθάρτων, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Τα εργαστήρια της Υπηρεσίας Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων έχουν πιστοποιηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, με το υπ’ αρ. 862 8/3/2013 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, ως ικανά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO17025, να διενεργούν χημικές δοκιμές για λύματα και βιομηχανικά απόβλητα και μικροβιολογικές δοκιμές για επεξεργασμένα λύματα.

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η ανάδειξη και αναγνώριση της ικανότητας των εργαστηρίων της, να πραγματοποιούν υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας εργαστηριακές δοκιμές στον τομέα αρμοδιότητάς τους.

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων, στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των εργαστηρίων.

Η αίτηση για τη χορήγηση βεβαιώσεων και αδειών αποχέτευσης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

  1. Στα 12 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ
  2. Στην Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας (Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι, ώρες: 8.00 - 14.00)
  3. Στην Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων & Λυμάτων (13,5 χλμ. Αθηνών - Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση, ώρες: 8.00 - 14.00)

Μετά την επεξεργασία της αίτησης και την ολοκλήρωση της αυτοψίας, εκδίδεται πόρισμα και ενημερώνεται ο πελάτης σχετικά με την έκβαση της αίτησής του.
 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας