ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η συντήρηση  του δικτύου αποχέτευσης  αποσκοπεί στην καλή και ασφαλή του λειτουργία.

Για την συντήρηση των αγωγών δικτύων ακαθάρτων χρησιμοποιούνται:

  • Βυτιοφόρα υψηλής πίεσης ανακύκλωσης για καθαρισμούς αγωγών
  • Βυτιοφόρα υψηλής πίεσης για αποφράξεις αγωγών 

Για τον έλεγχο και εντοπισμό των βλαβών του δικτύου αποχέτευσης χρησιμοποιούνται Κινητές Μονάδες Τηλεοπτικού Ελέγχου υψηλής τεχνολογίας και συγκεκριμένα,

  • Οχήματα Τηλεοπτικής επιθεώρησης με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο και εντοπισμό βλαβών

Υπάρχει η δυνατότητα για επισκευές ζημιών στους αγωγούς ακαθάρτων με NoDigTechnologyμέσω Οχημάτων Τηλεοπτικής Επιθεώρησης εξοπλισμένα με ρομποτικά μηχανήματα για επισκευή χωρίς εκσκαφή.