ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η συντήρηση  του δικτύου αποχέτευσης  αποσκοπεί στην ορθολογική του λειτουργία, στην αποσόβηση προβλημάτων που δημιουργούν φθορές στο οδόστρωμα και την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσλειτουργιών ανακύπτουν κάθε φορά.

Για τον άμεσο εντοπισμό και την επισκευή των ζημιών στα δίκτυα ακαθάρτων χρησιμοποιούνται Κινητές Μονάδες Τηλεοπτικού Ελέγχου υψηλής τεχνολογίας. Οι κινητές μονάδες φέρουν:

  1. Θάλαμο χειρισμών με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα κίνησης και ελέγχου του φορέα και της κάμερας. Υπάρχουν επίσης τα όργανα βιντεοσκόπησης, φωτογράφησης και καταγραφής μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή όλων των στοιχείων που η κάμερα στέλνει μέσα από τον αγωγό, όπως η ακριβής θέση και το είδος της ζημιάς.
  2. Θάλαμο μηχανολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει τρία μικρά οχήματα πάνω στα οποία προσαρμόζονται οι δύο κεφαλές - κάμερες. Η κάμερα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται και να γίνεται φορητή, όταν χρησιμοποιείται σε αγωγούς μεγάλης διατομής, στους οποίους μπορεί να περπατάει άνθρωπος.

Η χρήση του κινητού συστήματος έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι τομές στα οδοστρώματα, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους πολίτες από την ταλαιπωρία των άσκοπων εκσκαφών.