Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Περιγραφή και λειτουργία Δικτύου

Η ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς της, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 8 του Ν.2744/99.

Ως δίκτυο αποχέτευσης εννοούνται:

· οι αγωγοί ακαθάρτων

· οι παντορροικοί αγωγοί (παλαιό μεικτό δίκτυο στο κέντρο της Αθήνας)

· τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, οι υπερχειλιστές

· κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων υδάτων μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.

Οι βασικότεροι από τους πρωτεύοντες συλλεκτήρες ακαθάρτων είναι:

· Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ)

· Ο Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΣΚΑΑ)

· Ο Παρακηφίσιος Συλλεκτήρας Ακαθάρτων

· Ο Κεντρικός Παραλιακός Συλλεκτήρας

Οι αγωγοί ακαθάρτων υδάτων είναι συνήθως αγωγοί βαρύτητας, όπου όμως είναι αναγκαίο, υπάρχουν αγωγοί που λειτουργούν υπό πίεση (καταθλιπτικοί).

Στο σύστημα αποχέτευσης του Λεκανοπεδίου περιλαμβάνονται 44 αντλιοστάσια, κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου του Πειραιά και της ακτής Σαρωνικού.

Τα λύματα, μέσω των βασικών συλλεκτήρων, καταλήγουν στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Έλεγχος και Συντήρηση δικτύου

Η συντήρηση του δικτύου και η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται με συνεχείς και άμεσες επεμβάσεις, από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που εκσυγχρονίζεται συνεχώς, καθώς και την εκτεταμένη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Βλάβες στους αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης προκαλούνται από εμφράξεις λόγω απόρριψης στο δίκτυο, μη αποχετεύσιμων υλικών, όπως μπάζα, λίπη, έλαια και λοιπά αντικείμενα, καθώς και από την είσοδο ριζών από παρακείμενα δέντρα.

Σχεδόν το 80% του δικτύου απεικονίζεται ψηφιακά, κάτι το οποίο συντελεί στην ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Η πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων επιτυγχάνεται με:

 • χρήση Κινητών Μονάδων Τηλεοπτικού Ελέγχου υψηλής τεχνολογίας (οχήματα Τηλεοπτικής Επιθεώρησης), για έλεγχο και εντοπισμό βλαβών
 • χρήση βυτιοφόρων οχημάτων υψηλής πίεσης και βυτιοφόρων οχημάτων ανακύκλωσης, σε περίπτωση απόφραξης ή καθαρισμού αγωγών αντίστοιχα
 • χρήση No Dig Technology, μέσω Οχημάτων Τηλεοπτικής Επιθεώρησης εξοπλισμένωνμε ρομποτικά μηχανήματα, για επισκευή χωρίς εκσκαφη
 • αποκατάσταση / ανακατασκευή τμημάτων αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεων) των ακινήτων
 • συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων

και την εκτεταμένη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων:

 • Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Συνεργείων Άμεσης Επέμβασης Βλαβών (e-Track)
 • εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από τις επεμβάσεις των συνεργείων στην εφαρμογή Portal Αποχέτευσης. Η Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης διαθέτει, από το 2008, πλήρη ιστορική βάση δεδομένων (portal Αποχέτευσης) βλαβών, ερευνών, τομών και λοιπών ενεργειών, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των βλαβών, την κατάρτιση προγραμμάτων συντήρησης, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τη στοχευμένη κατάρτιση του επενδυτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των προβληματικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του δικτύου.
 • πιλοτική εφαρμογή on line ενημέρωσης της εφαρμογής βλαβών του Portal Αποχέτευσης από στοιχεία πεδίου
 • αμφίδρομη διασύνδεση συστημάτων e-Track και Portal Αποχέτευσης για άμεση προώθηση σημάτων στα οχήματα όλων των Τομέων
 • εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση χωρικών δεδομένων δικτύου σε GIS περιβάλλον
 • συντάξη και μελέτη στατιστικών αναλύσεων με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία και τα δεδομένα του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών (1022) στην εφαρμογή Portal Αποχέτευσης
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας αντλιοστασίων με συστήματα Τηλεχειρισμού-Τηλεμετρίας (SCADA). Πρόκειται για σύστημα το οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και εξασφαλίζει την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αντλιοστασίων

 

 

 
 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας