Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που σήμερα διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης, γίνεται στα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στη νήσο Ψυττάλεια (ΚΕΛΨ), στη Μεταμόρφωση (ΚΕΛΜ)  και στο Θριάσιο Πεδίο (ΚΕΛΘ). Τα ΚΕΛ αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των ΚΕΛ και οι αναλύσεις ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων που αφορούν στις εκροές των ΚΕΛ προκύπτουν από εργαστηριακές αναλύσεις προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  του ΥΠΕΝ http://astikalimata.ypeka.gr/.

 

ΚΕΛΨ 

 

95% ή και μεγαλύτερη για ορισμένους ρυπαντικούς παράγοντες η απόδοση της εγκατάστασης, όσον αφορά την απομάκρυνση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου

Ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώςΛειτουργεί από το 1994. Η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΛΨ αποτέλεσε ορόσημο για τη βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού.

1.000.000κ.μ./ημέρα δυνατότητα  επεξεργασίας λυμάτων

694.575 κ.μ./ημέρα η μέση παροχή εισερχομένων λυμάτων

Στο ΚΕΛΨ καταλήγουν αστικά λύματα και προ-επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα:

·      Της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής (περιοχή μείζονος Πρωτευούσης), εκτός ορισμένων περιοχών τα αστικά λύματα των οποίων καταλήγουν προς επεξεργασία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης

·      Της νήσου Σαλαμίνας

 

Στο ΚΕΛΨ γίνεται βιολογική επεξεργασία και ξήρανση της παραγομένης αφυδατωμένης ιλύος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ  ΚΕΛΨ

Από το 2014 έως το 2021, μέσω της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και λειτουργικών ρυθμίσεων, επετεύχθη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του ΚΕΛΨ της τάξεως του 23% με επακόλουθη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του ανθρακικού αποτυπώματος.

Από την επεξεργασία της ιλύος παράγεται βιοαέριο, το οποίο αξιοποιείται και για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ξηραμένη ιλύς που παράγεται διατίθεται ως εναλλακτικό καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες.

 
ΚΕΛΜ

 

Άνω του 99%  το ποσοστό απομάκρυνσης του ρυπαντικού φορτίου, σε όρους οργανικού φορτίου.

Είναι η παλαιότερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, λειτουργεί από το 1986  και αποτελεί εγκατάσταση υποδοχής και συνεπεξεργασίας

  • αστικών λυμάτων, μέσω δικτύου συλλεκτήρων ακαθάρτων  και
  • οικιακών βοθρολυμάτων από περιοχές της Αττικής που στερούνται αποχετευτικού δικτύου

 

44.000 μ3/ημέρα δυνατότητα επεξεργασίας λυμάτων (20.000 μ3/ημέρα αστικών λυμάτων και 24.000 μ3/ημέρα αστικών βοθρολυμάτων).

24.000 μ3/ημέρα η μέση παροχή εισερχόμενων λυμάτων

Στο ΚΕΛΜ γίνεται συνεπεξεργασία των αστικών λυμάτων και των βοθρολυμάτων με χλωρίωση της επεξεργασμένης εκροής και επεξεργασία και αφυδάτωσης της ιλύος.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΕΛΜ

Η αφυδατωμένη ιλύς μεταφέρεται στο ΚΕΛ Ψυττάλειας για ξήρανση. Η χρήση του παραγόμενου βιοαερίου ως καυσίμου, αντί ορυκτών καυσίμων, συμβάλλει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΥΔΑΠ.

 
ΚΕΛΘ

Άνω του 95%το ποσοστό απομάκρυνσης του ρυπαντικού φορτίου

Το πλέον σύγχρονο ΚΕΛ. Λειτουργεί από το 2012 και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στο χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων του Θριασίου Πεδίου.

21.000 μ3/ημέραδυνατότητα  επεξεργασίας λυμάτων

6.089,43μ3/ημέρα η μέση παροχή των εισερχομένων λυμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΕΛΘ

Η λειτουργία του ΚΕΛΘ συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του κόλπου της Ελευσίνας που έχει χαρακτηριστεί ευαίσθητος αποδέκτης. Η αφυδατωμένη ιλύς, που παράγεται  στο ΚΕΛΘ, μεταφέρεται για θερμική ξήρανση στο ΚΕΛ Ψυττάλειας.

 
Σχεδιασμός Νέων ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής

 

Η ΕΥΔΑΠ έχει εντάξει την υλοποίηση έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική στους επιχειρησιακούς της στόχους, ύψους 700 εκ ευρώ, με γνώμονα την οριστική λύση στο πρόβλημα διάθεσης των αστικών λυμάτων της περιοχής, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να ολοκληρωθούν έργα αποχέτευσης και κατασκευής νέων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους περίπου 1250 χιλιομέτρων, τα οποία θα εκτείνονται από το Μαραθώνα μέχρι την Παλλήνη και τον Δήμο Σαρωνικού.

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για τα σημαντικά αυτά αποχετευτικά έργα στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για τη διασφάλιση του μέγιστου περιβαλλοντικού οφέλους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας-Πικερμίου-Σπάτων-Αρτέμιδας και Μαραθώνα που πρόκειται να κατασκευασθούν έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών, σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης.

Επιπρόσθετα, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος θα λειτουργεί, ως αναπόσπαστο τμήμα του, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης με έκταση περίπου 23 στρέμματα. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του στοχεύει στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντάς το ως τοπόσημο στην περιοχή. Στο Κέντρο θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα καθώς και περιβαλλοντικές δράσεις.

 
 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας