ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Η Εταιρία διαθέτει ήδη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,971 ΜW, στις εγκαταστάσεις της στον Δήμο Αχαρνών. Αναμένεται η οριστική απόφαση για την υλοποίηση του έργου. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα κατασκευής μικρότερων φωτοβολταϊκών μονάδων, πιθανώς για ιδιοκατανάλωση, και σε άλλες εγκαταστάσεις της Εταιρίας.