Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies

Ενημέρωση Για Κακόβουλη Αποστολή Μηνυμάτων

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε κακόβουλη αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS (SMS phishing)  με στόχο την παραπλάνηση των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ και την πληρωμή υποτιθέμενων οφειλών.


Gr
En

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταστατικό ΕΥΔΑΠ

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

Kώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

 

Κανονισμοί

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΥΔΑΠ 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων Δ.Σ.

Κανονισμός Ύδρευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης

Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Εκποιήσεων

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Πολιτικές

Αναθεωρημένη Πολιτική Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ.

Πολιτική Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών-Καταγγελιών (Whistleblowing Policy)

Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ

Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας & της Παρενόχλησης στην Εργασία

Πολιτική Πολυμορφίας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Περιβαλλοντική Πολιτική

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μετόχων

Δήλωση Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Έντυπο Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών για τα Προσωπικά Δεδομένα

 

Εκθέσεις - Αναφορές

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019

Ετήσια Αναφορά Επιτροπής Ελέγχου 2020

Προσβασιμότητα 

Δήλωση Προσβασιμότητας

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας